loading...

În cazul când nu puteți vizualiza articolul faceți refresh la pagină (butonul F5).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Căsătoria, legal încheiată pe teritoriul unui stat, este recunoscută pe teritoriul unui stat străin. Acesta este, din punctul meu de vedere, reprezintă un efect comun, şi totodată principal, în ipoteza în care diferite legislaţii a familiei reglementează diferit efectele căsătoriei.

Codul Familiei al R. M., menţionează prin prisma prevederilor art. 157 (1), faptul că drepturile şi obligaţiile personale nepatrimoniale şi patrimoniale ale soţilor se determină de legislaţia statului în care îşi au domiciliul comun, iar în lipsa domiciliului comun – a legislaţiei statului unde aceştia au avut ultimul domiciliu comun.

Dacă soţii nu au şi nici nu au avut anterior un domiciliu comun, drepturile şi obligaţiile lor personale nepatrimoniale şi patrimoniale se determină pe teritoriul Republicii Moldova în baza legislaţiei Republicii Moldova[19].

Efectele personale ale căsătoriei absorb aproape complet efectele patrimoniale. În relaţiile dintre soţi şi în exerciţiul drepturilor faţă de copii, ei au drepturi egale[20].

Un efect destul de important şi el este faptul că bărbatul şi femeia au drepturi şi obligaţii egale în căsătorie şi hotărăsc de comun acord în tot ce priveşte căsătoria. Soţii sunt obligaţi să contribuie, în raport cu mijloacele fiecăruia, la cheltuielile căsătoriei. Bunurile dobîndite în timpul căsătoriei de oricare dintre soţi, sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune ale soţilor[21].

În această ordine de idei, regimul matrimonial al soţilor va fi guvernat după aceleaşi principii ca şi relaţiile personal nepatrimoniale. Astfel, drepturile si obligaţiile patrimoniale ale soţilor se determină de legislaţia statului în care îşi au domiciliul comun, iar în lipsa domiciliului comun – a legislaţiei statului unde aceştia au avut ultimul domiciliu comun. Dacă soţii nu au şi nici nu au avut anterior un domiciliu comun, drepturile si obligaţiile lor patrimoniale se determină pe teritoriul Republicii Moldova în baza legislaţiei Republicii Moldova[22].

În legea noastră apare o dispoziţie privind contractul matrimonial (art. 157, alin. 3 Codul familiei). Condiţiile de fond cerute pentru încheierea contractului matrimonial pot fi supuse prin acordul părţilor legislaţiei de domiciliu al unui dintre soţi. În lipsa unui asemenea acord, se vor aplica principiile prevăzute de aliniatele de mai sus a acestui articol, adică cele prevăzute pentru legea aplicabilă relaţiilor dintre soţi[23].

Cu titlu de drept comparat, legislaţia României apropo de efectele generale ale căsătoriei, îşi găseşte reglementare în dispoziţiile art. 2589 din Codul Civil[24] și este determinată în funcție de cazul concret, raportat la reședința obișnuită sau cetățeniei soților. Astfel:

  1. dacă soții au aceeași reședință obișnuită comună, se aplică legea reședinței obișnuite comune a soților;
  2. dacă soții nu au aceeași reședință, dar au cetățenie comună, se aplică legea statului cetățeniei comune;
  3. dacă nu se regăsește nici una din situațiile de mai sus, se aplică legea statului pe al cărui teritoriu a fost încheiată căsătoria.
Loading...