loading...

În cazul când nu puteți vizualiza articolul faceți refresh la pagină (butonul F5).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Noţiunea de desfacere a căsătoriei este practic sinonimă cu sintagma „divorţ”.

Divorţul pronunţat în faţa unei instanţe din Republica Moldova. S-ar putea ca legea străină competentă să pună condiţii deosebit de restrictive în faţa divorţului ori să nu-l admită. În acest caz, se aplică legea Republicii Moldova, dacă unul dintre soţi este cetăţean al Republicii Moldova, la data cererii de divorţ.

Competenţa instanţelor de judecată străine în cauzele de divorţ privind cetăţenii moldoveni.

Art. 158, alin. 4 din Codul familiei

Este recunoscută valabilă desfacerea căsătoriei în afara Republicii Moldova dacă, la soluţionarea acestei probleme, au fost respectate cerinţele legislaţiei statului corespunzător privind competenţa organelor care au adoptat hotărîrea şi privind desfacerea căsătoriei.

Legea aplicabilă divorţului după dreptul internaţional privat al Republicii Moldova.

Divorţul în care o parte sau ambele părţi sunt străini, este reglementat de prevederile art. 158, alin. 1 Codul familiei[25]. Prin urmare, instanţele de judecată a R. M., în dependenţă de competenţa acestora, sunt în drept să aplice legea ţării noastre la desfacerea căsătoriei. Este o normă ce consacră legea forului în domeniul divorţului.

Instanţa de judecată nu va putea desface căsătoria în cazul soţilor cu cetăţenie diferită de cea a R. M. care cer acest lucru în instanţa autohtonă, din simplul motiv că ei vor trebuie să se adreseze în faţa instanţelor din ţara unde au domiciliul comun sau reşedinţa comună.

În baza reglementării actuale, instanţa noastră are competenţă exclusivă în materie de divorţ numai în cazul în care ambii soţi domiciliază în Republica Moldova, iar unul dintre ei este cetăţean al Republicii Moldova sau străin fără cetăţenie[26].

Art. 158, alin.2 şi 3, Codul familiei arată că cetăţenii Republicii Moldova care locuiesc în afara ţării au dreptul la desfacerea căsătoriei în instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova, indiferent de cetăţenia şi domiciliul celuilalt soţ. Dacă, conform legislaţiei Republicii Moldova, căsătoria poate fi desfăcută de oficiul de stare civilă, această problemă poate fi soluţionată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova.

Cu titlu de drept comparat, în România, în contextul celor expuse mai sus, legea aplicabilă desfacerii căsătoriei este legea aleasă de către soți (lex voluntatis), conform art. 2600 Cod Civil, dreptul de alegere fiind rezumat la următoarele legi:

  1. legea statului pe al cărui teritoriu soții au reședința obișnuită comună la data alegerii legii aplicabile;
  2. legea statului pe al cărui teritoriu soții au avut ultima reședință obișnuită comună, cu condiția ca unul dintre soți să locuiască încă la data alegerii legii aplicabile;
  3. legea statului al cărui cetățean este unul dintre soți;
  4. legea statului pe al cărui teritoriu soții au locuit cel puțin trei ani;
  5. legea română.
Loading...