loading...

În cazul când nu puteți vizualiza articolul faceți refresh la pagină (butonul F5).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

În privinţa formalităţilor premergătoare la căsătorie, viitorii soţi trebuie să depună, personal, în scris, la serviciul de stare civilă la care urmează să se încheie căsătoria, declaraţia de căsătorie. Dacă unul dintre aceştia nu se află în localitate, declaraţia de căsătorie se va putea face la serviciul de stare civilă din localitatea unde se află, care o va transmite, din oficiu şi fără întârziere, serviciului de stare civilă competent a oficia căsătoria (art. 12 C. familiei).

În cazul în care unul dintre viitorii soţi este cetăţean străin, el trebuie să depună, în vederea încheierii căsătoriei, următoarele acte:

  • certificatul de naştere;
  • actul de identitate;
  • certificatul medical privind starea sănătăţii acestuia;
  • dovezi eliberate de misiunea diplomatică sau oficiul consular al ţării al cărei cetăţean este, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond prevăzute de legea naţională, pentru încheierea căsătoriei (art. 28, art. 33 din Legea nr. 119/1996).

Dacă viitorul soţ, cetăţean străin, nu cunoaşte limba română, va fi folosit un interpret autorizat, încheindu-se în acest sens un proces-verbal. Declaraţia de căsătorie trebuie să cuprindă:

  • voinţa viitorilor soţi de a se căsători;
  • declaraţia acestora că au luat cunoştinţă reciproc de starea sănătăţii lor;
  • declaraţia acestora cu privire la numele pe care s-au înţeles a-l purta în timpul căsătoriei.
  • declaraţia viitorilor soţi cu privire la îndeplinirea condiţiilor de fond şi lipsa impedimentelor la căsătorie.

Viitorii soţi trebuie să prezinte, odată cu actele de căsătorie, actele de identitate, certificatele de naştere şi dovezile cu privire la îndeplinirea condiţiilor de fond şi lipsa impedimentelor la căsătorie (art. 4-10, C. familiei).

Loading...