loading...

În cazul când nu puteți vizualiza articolul faceți refresh la pagină (butonul F5).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

În privinţa procedurii însăşi a încheierii căsătoriei, Codul familiei precizează că aceasta se poate oficia în localitatea în care fiecare dintre viitorii soţi îşi are domiciliul sau reşedinţa (art. 11). Alegerea aparţine viitorilor soţi.

  1. Locul încheierii căsătoriei

În localitatea astfel aleasă, căsătoria se poate încheia la sediul serviciului de stare civilă (art. 16 alin. 1 C. familiei).

În cazuri excepţionale, căsătoria se poate încheia şi în afara sediului serviciului de stare civilă. De exemplu: când unul dintre viitorii soţi este grav bolnav, este infirm sau când viitoarea soţie are o sarcină avansată (art. 16 alin. 2 C. familiei).

  1. Competenţa delegatului de stare civilă

Căsătoria se încheie în faţa delegatului de stare civilă al primăriei din localitatea unde urmează a se oficia căsătoria (art. 11 C. familiei). În cazul în care persoana care a oficiat căsătoria nu are calitatea de delegat de stare civilă, actul încheiat astfel este nul.

Totuşi, în unele situaţii, căsătoria încheiată în aceste condiţii rămâne valabilă. Un temei juridic în acest sens îl constituie art. 7 din Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă, care precizează că înregistrarea făcută în registrul de stare civilă de către o persoană necompetentă, dar care exercită în mod public atribuţia de delegat de stare civilă, este valabilă.

  1. Încheierea căsătoriei

În ziua fixată pentru încheierea căsătoriei, delegatul de stare civilă identifică viitorii soţi; constată că sunt îndeplinite condiţiile de fond şi nu există impedimente la încheierea căsătoriei, că nu există opoziţii la căsătorie; ia la cunoştinţă consimţământul viitorilor soţi; citeşte acestora dispoziţiile din C. fam. cu privire la drepturile şi obligaţiile soţilor; întocmeşte actul de căsătorie într-un registru special, care se semnează de ofiţerul de stare civilă, de soţi şi de martori, eliberează soţilor certificatul de căsătorie.

  1. Caracterul solemn al căsătoriei

Formalităţile de încheiere a căsătoriei conferă acesteia un caracter solemn (se încheie în faţa delegatului de stare civilă, deci a unei autorităţi, şi a doi martori; într-un anumit loc; în prezenţa concomitentă a viitorilor soţi, care trebuie să-şi exprime consimţământul, precum şi în condiţii care să asigure publicitatea încheierii căsătoriei).

  1. Momentul încheierii căsătoriei

Exprimarea consimţământului viitorilor soţi coincide cu momentul încheierii căsătoriei, când delegatul de stare civilă, luând la cunoştinţă acest consimţământ, îi declară soţ şi soţie.

  1. Proba încheierii căsătoriei

Proba încheierii căsătoriei se face numai cu certificatul de căsătorie, eliberat pe baza actului întocmit în registrul actelor de stare civilă. Per a contrario, în cazul în care o căsătorie nu a fost înregistrată deoarece întocmirea actului de căsătorie în registrul de stare civilă a fost omisă, căsătoria nu este nulă, existând posibilitatea întocmirii ulterioare a acestui act. Deci, actul de căsătorie este întocmit ad probationem şi nu ad validitatem. Încheierea căsătoriei când există un element de extraneitate

Legea nr. 105/1996, privind reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, se referă la acele cazuri în care încheierea căsătoriei implică un element de extraneitate.

Astfel, căsătoria încheiată în străinătate între cetăţeni români în faţa reprezentanţilor noştri diplomatici şi consulari este supusă condiţiilor de formă prevăzute de legea română iar cea încheiată în faţa organelor de stare civilă locală este supusă condiţiilor de formă prevăzute de legea locală (art. 19).

Căsătoria încheiată în ţara noastră între cetăţenii străini în faţa organului de stare civilă român este supusă condiţiilor de formă prevăzute de legea română. O astfel de căsătorie încheiată în faţa reprezentanţilor diplomatici şi consulari respectivi din ţara noastră este supusă legii locului încheierii acesteia.

Căsătoria mixtă, între un cetăţean român şi unul străin, se încheie conform legii locului unde se încheie aceasta.

Loading...