loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
  • Încetarea căsătoriei.

Codul familiei în art. 37, face distincţie între încetarea căsătoriei şi desfacerea căsătoriei. Astfel, în alin. 1 se precizează: "Căsătoria încetează prin:

  1. moartea unuia din soţi.
  2. declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi.
  3. recăsătorirea soţului celui ce fusese declarat mort".

Iar alin. 2 stabileşte: "Căsătoria se poate desface prin divorţ".

Încetarea căsătoriei are loc de drept, pe când desfacerea căsătoriei poate avea loc prin hotărâre judecătorească. Efectele încetării căsătoriei se produc numai pentru viitor.

  • Cauzele încetării căsătoriei.

Căsătoria încetează prin: 1. Moartea unuia dintre soţi.

Căsătoria, fiind încheiată intuitu personae, încetează prin moartea persoanei. Deşi căsătoria încetează pentru viitor, soţul supravieţuitor care a luat prin căsătorie numele celuilalt soţ îl menţine şi după încetarea căsătoriei.

De asemenea, soţul supravieţuitor, care nu a împlinit 18 ani, îşi menţine capacitatea de exerciţiu dobândită prin căsătorie.

În ceea priveşte comunitatea de bunuri a soţilor, aceasta încetează odată cu moartea unuia dintre soţi, soţul supravieţuitor având vocaţie succesorală pentru partea din bunurile comune ce ar fi revenit soţului defunct.

  1. Declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi.

În acest caz, data morţii este aceea stabilită prin hotărârea judecătorească declarativă de moarte.

Declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi produce efecte asemănătoare cu moartea fizică a unuia dintre soţi.

  1. Recăsătorirea soţului celui ce fusese declarat mort.

Căsătoria încetează la data declarării, pe cale judecătorească. a morţii unuia dintre soţi. Prin urmare, soţul supravieţuitor este liber să se recăsătorească.

Însă în cazul în care soţul declarat mort reapare şi solicită anularea hotărârii declarative a morţii, se disting următoarele situaţii:

  1. buna-credinţă a celui care se recăsătoreşte înlătură cauza de nulitate pentru bigamie a celei de-a doua căsătorii, prima căsătorie fiind desfăcută în momentul oficierii celei de-a doua căsătorii.
  2. reaua-credinţă atrage calificarea soţului care se recăsătoreşte ca bigam şi-n consecinţă anularea celei de-a doua căsătorii.
Loading...