loading...

În cazul când nu puteți vizualiza articolul faceți refresh la pagină (butonul F5).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
 • Categorii de măsuri

Pentru copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu răspunde penal se poate lua una dintre următoarele măsuri:

 • plasamentul;
 • supravegherea specializată.
 • Organele competente

Măsurile de mai sus se dispun, la propunerea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului în a cărei unitate administrativ-teritorială se află copilul, de către Comisia pentru protecţia copilului, atunci când există acordul părinţilor sau al altui reprezentant legal al copilului ori, după caz, de instanţa judecătorească, atunci când lipseşte acest acord.

 • Criterii de alegere a măsurii

Pentru dispunerea uneia dintre măsurile menţionate mai sus, organul competent va ţine seama de:

 • condiţiile care au favorizat săvârşirea faptei;
 • gradul de pericol social al faptei;
 • mediul în care a crescut şi a trăit copilul;
 • riscul săvârşirii din nou de către copil a unei fapte prevăzute de legea penală;
 • orice alte elemente de natură a caracteriza situaţia copilului.
 • Plasamentul
 • Plasamentul în familia extinsă sau în cea substitutivă

În cazul în care menţinerea în familie nu este posibilă sau atunci când copilul nu îşi îndeplineşte obligaţiile stabilite prin măsura supravegherii specializate, comisia pentru protecţia copilului ori, după caz, instanţa judecătorească, după distincţiile precizate mai sus, poate dispune plasamentul acestuia în familia extinsă ori în cea substitutivă, precum şi îndeplinirea de către copil a următoarelor obligaţii:

 • frecventarea cursurilor şcolare;
 • utilizarea unor servicii de îngrijire de zi;
 • urmarea unor tratamente medicale, consiliere sau psihoterapie;
 • interzicerea de a frecventa anumite locuri sau de a avea legături cu anumite persoane.

Pe toată durata plasamentului, domiciliul copilului se află, după caz, la persoana, familia, asistentul maternal sau la serviciul de tip rezidenţial care îl are în îngrijire.

Comisia pentru protecţia copilului sau, după caz, instanţa care a dispus plasamentul copilului va stabili, dacă este cazul, şi cuantumul contribuţiei lunare a părinţilor la întreţinerea acestuia, în condiţiile stabilite de Codul familiei.

 • Plasamentul într-un serviciu de tip rezidenţial specializat

În cazul în care fapta prevăzută de legea penală, săvârşită de copilul care nu răspunde penal, prezintă un grad ridicat de pericol social, precum şi în cazul în care copilul pentru care s-au stabilit măsurile de mai sus săvârşeşte în continuare fapte penale, comisia pentru protecţia copilului sau, după caz, instanţa judecătorească, dispune, pe o perioadă determinată, plasamentul copilului într-un serviciu de tip rezidenţial specializat.

 • Supravegherea specializată

Măsura supravegherii specializate constă în menţinerea copilului în familia sa, sub condiţia respectării de către acesta a unor obligaţii, cum ar fi:

 • frecventarea cursurilor şcolare;
 • utilizarea unor servicii de îngrijire de zi;
 • urmarea unor tratamente medicale, consiliere sau psihoterapie;
 • interzicerea de a frecventa anumite locuri sau de a avea legături cu anumite persoane.
 • Interdicţia de a se da publicităţii anumite date

Este interzis să se dea publicităţii orice date referitoare la săvârşirea de fapte penale de către copilul care nu răspunde penal, inclusiv date privitoare la persoana acestuia.

 • Servicii specializate pentru reintegrarea în societate

Pe toată durata aplicării măsurilor destinate copilului care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal, vor fi asigurate servicii specializate[1], pentru a-i asista pe copii în procesul de reintegrare în societate.

 

[1] A se vedea: Hotărârea Guvernului nr. 1439/2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 872 din 24 septembrie 2004.

Loading...