loading...

În cazul când nu puteți vizualiza articolul faceți refresh la pagină (butonul F5).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Ca şi obiectul său de studiu, scopul criminologiei a devenit mai clar, mai bine precizat, o dată cu evoluţia cercetărilor ştiinţifice în acest domeniu. Confruntată cu realitatea infracţională, criminologia a trebuit să-şi reconsidere şi să-şi reorienteze şi problematica referitoare la scop, în sensul includerii măsurilor de profilaxie a criminalităţii.

  • Scopul general

Referindu-se la prevenirea şi controlul criminalităţii, J.Pinatel susţine că "definirea unei politici de apărare socială trebuie să fie bazată pe datele stabilite de criminologie, ştiinţă complexă care se sprijină pe biologie, psihologie, sociologie şi ştiinţele juridice[1].

Rezultă că scopul general al criminologiei îl constituie fundamentarea unei politici penale eficiente, în măsură să determine prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional.

Identic cu scopul ştiinţelor penale, scopul general al criminologiei se deosebeşte prin modurile diferite de concretizare, criminologia fiind o disciplină a fenomenologiei penale, iar dreptul penal fiind o ştiinţă normativă. Această distincţie necesară nu exclude raporturile permanente şi utile între cele două discipline, ele susţinându-se reciproc şi conlucrând la elaborarea doctrinelor preventive şi represive care se aplică în practica activităţii de combatere a criminalităţii.

  • Scopul imediat

O altă deosebire se evidenţiază în privinţa scopului imediat al celor două discipline. În timp ce dreptul penal vizează apărarea valorilor sociale fundamentale, criminologia urmăreşte stabilirea cauzelor care determină producerea criminalităţii.

Dificultăţile sunt consecinţa lipsei unui sistem unitar de înregistrare a datelor existente şi mai ales a unor indicatori cu relevanţă în cercetarea criminologică.

Th.Sellin, M.Wolfgang, The Measurement of Delinquency, New York, Ed.Wiley, 1964, pe larg - autorii au urmărit să elaboreze un nou indice de înregistrare a faptelor penale, care să permită, pe lângă aprecierea cantitativă a criminalităţii, o apreciere de ordin calitativ.

În lucrarea "Societatea criminogenă", cap.II, J.Pinatel afirmă: "Dacă până în ultima vreme criminalitatea se afla sub dependenţa variabilelor geografice, economice, culturale şi politice naturale sau regionale, vedem că ea este guvernată în prezent de un factor comun care este factorul ştiinţific şi tehnic. Acest factor tinde să unifice evoluţia generală a criminalităţii şi să reducă influenţa variabilelor naţionale sau regionale".

Euristica este ştiinţa care are ca obiect studierea activităţii creatoare, a metodologiei şi tehnicii inovaţiei intelectuale - Mic dicţionar enciclopedic, Bucureşti, Ed.ştiinţifică şi enciclopedică, 1978, p.356.

Loading...