loading...

În cazul când nu puteți vizualiza articolul faceți refresh la pagină (butonul F5).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Teoria psihologică a fost întemeiată la începutul sec. XX, fiind dezvoltată în lucrările savantului L.I.Petrasycki. Ea îşi centrează atenţia la studierea fenomenului dreptului, avînd la bază viaţa lăuntrică a omului.

Conform concepţiei lui Petrasycki, ştiinţa empirică cercetează existenţa umană sub aspectele fizic şi psihic. Dreptul, ca fenomen al existenţei, aparţine laturii psihice şi poate fi explicat numai prin prisma proceselor psihice emoţionale şi intelectuale. Astfel, el este un fenomen emotiv şi face parte din sfera emoţiilor imperativ-atributive98.

După natura lor, faptele umane pot fi divizate în fapte ce se produc în mod liber, precum şi în fapte coerente, legate subiectiv.

Conştiinţa morală pune temelia obligaţiei morale şi are la bază emoţiile morale, care, la rîndul lor, îl pot determina pe om la o anumită acţiune sau, dimpotrivă, îl pot stăvili de a acţiona liber. Normele juridice, fiind o emanaţie a statului, reprezintă o reflecţie a emoţiilor.

Teoria psihologică face deosebire între datoria morală, ca obligaţie juridică, şi datoria morală, ca obligaţie morală. Astfel, în cazul în care datoria noastră, ca produs al conştiinţei morale, este coerentă în raport cu alt individ, ca aparţinînd lui sieşi, iar acesta din urmă pretinde la datoria noastră, la îndeplinirea obligaţiilor noastre, atunci sîntem în prezenţa unei datoriI Juridice"99. În situaţia cînd obligaţia noastră nu se constituie, ca aparţinînd altei persoane, iar aceasta nu pretinde la îndeplinirea datoriei noastre sîntem în prezenţa unei obligaţii morale.

Emoţiile juridice au la bază emoţiile atributive ale datoriei, iar temelia celor morale o formează numai emoţiile imperativ etice100.

După Petrasycki, dreptul se divizează în drept autonom şi drept pozitiv. Dreptul autonom constituie emoţiile, care sînt îndeplinite după îndemnul conştiinţei. Dreptul pozitiv este edificat pe o autoritate străină, ce-şi găseşte expresia în actul normativ, stabilind, astfel, prescripţii juridice obligatorii pentru toţi subiecţii de drept.

Dreptul, conform ideilor lui Petrasycki, îndeplineşte atît o funcţie distributivă, cît şi una organizatorică în cadrul societăţii.

Şcoala psihologică, ca şi celelalte şcoli juridice, a reuşit să releveze, prin unghiul său de vedere, o serie de idei călăuzitoare atît în procesul de elaborare, cît şi în cel de aplicare a dreptului, deoarece procesele psihologice sînt tot atît de importante, precum cele economice, politice etc. În plus, orice act normativ, ce urmează a fi pus în acţiune, trebuie să aibă la bază un mecanism psihologic, care să reflecte motivele şi valorile ce trebuie realizate.

Loading...