loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Cultura, noi o percepem ca o totalitate de cunoștințe a omenirii despre lume, concretizată în valorile materiale și spirituale cu scopul evolutiv al progresului social.

Cultura politică este o parte componentă a culturii umane,și reprezintă un sistem de credite, simboluri și valori care definesc situația în care are loc acțiunea politică.

Cultura politică o percepem ca un ansamblu de trăsături culturale pentru analiza fenomenelor politice. Un ansamblu de atitudini ai persoanei concrete față de un sistem politic.

Cultura politică este un element al conștiinței sociale care deservește sistemul politic, și-i asigură funcționarea și modernizarea lui.

Cultura politică se caracterizează prin:

  • Cunoștințele ce vizează toate domeniile de activitate socio-economice.
  • Se referă la specificul valorilor și normelor politice.
  • Are la temelie mijloace și instituții caracteristic întregii societăți, cât și instituții specifice (putera politică, partidele, instituțiile politice, presa etc.)
  • Cultura politică se manifestă sub formă de ideologie politică.
  • Ideologia politică este un ansamblu de valori și idei politice cu caracter de clasă, prin care se exprimă interesele și scopurile politice.

În societate, cultura politică își îndeplinește activitatea prin anumite funcții de ordin general și specific.

Generale:

  • funcția- informațională cu menirea de-a transmite societății toată informația despre activitatea sistemului politic;
  • funcție axiologică - modul în care se apreciază fenomenele sociale și modalitățile realizării lor practice;
  • funcția normativă - reprezintă modalitatea de implicare a normelor pentru menținere stabilității și funcționării sistemului , regimului politic.

Funcție specifică: Cu ajutorul culturii politice se elaborează strategia și tactica sistemului politic existent. Programelor ,concepțiilor dezvoltării societății, implicarea lor în practică. Formarea concepeți responsabilității societății spre respectarea normelor politice, pentru stabilitatea socială.

Menționăm și nivelurile dezvoltării culturii politice care n-au identitate socială, dar depind de factorii: formă de guvernare, regim politic, nivelul bunăstării, situația geografică, comportamentul religios și rolul lui în sistemul politic.

Loading...