loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

La etapa actuală prin termenul modernizare politică subînțelegem: procesele contemporane social-politice în statele de tranziție, care constă în trecerea de la societate de tip tradițional la societate modernă, proces evoluționist, perfecționat de la treaptă inferioară la ce-a superioară, cuprinzând state, zone, regiuni, popoare. Modernizarea politică este necesară statelor economic,social politic slab dezvoltate.

Modernizarea politică este o latură a modernizării sociale. Ea include procese schimbătoare structural, calitativ a vieții politice și culturale, a funcțiilor instituțiilor sistemului dat pe parcursul perioadei de tranzacție.

Societățile tradiționale și contemporane reflectă diverse nivele de maturitate a sistemului social de tehnologii a schimbării societății, existența a mai multor mecanisme de reglare și adaptare socială.

Modernizarea politică poate fi definită și ca formare, dezvoltare, răspândire a instituțiilor , structurilor politice contemporane. Modernizarea politică semnifică conștiința rea necesității acțiunilor în vederea organizării sistemului politic, la nivelurile cerințelor progresiste, performante actual avansate.

Procesul modernizării se transpune în practică prin diferite modalități și mecanisme:

 • crearea unei structuri politice diferențiate, cu un înalt grad de specializare conform criteriului instuțional-funcțional;
 • constituirea unui stat modern, cu o reală suveranitate;
 • creșterea rolului statului prin lărgirea sferelor lui de activitate. Dominarea legii ca element ce asigură o legătură perfectă între stat și societate;
 • creșterea numărului de cetățeni cu drepturi politice și sociale;
 • constituirea unei birocrații politice raționale;
 • creștere rolului elite modernizatoare (tineretul ambițios cu studii profesionale contemporane).

Schimbarea funcțiilor calitative ale instituțiilor sistemului politic include 3 procese:

 • diferențierea și specializarea funcțiilor instituțiilor sistemului politic, care ar putea rapid să reacționeze la apariția unor noi cerințe, care vin din mediul social exterior;
 • flexibilitatea sistemului politic la inovațiile noi. Numai sistemul politic complex este capabil să supraviețuiască, deoarece posedă diverse canale progresiste de comunicare și socializare prin intermediul (școlii, bisericii, instituțiilor superioare de învățământ).
 • Orientarea eforturilor instituțiilor sistemului politic spre asigurarea egalității a cetățenilor cetățenilor de-a ocupa posturi de conducere.

Modernismului contemporan este caracterizat prin:

 • proces revoluționar
 • proces complex ce modifică toate aspectele social-economice a societății.
 • modernizarea este proces global
 • proces de durată care depinde de efectivitatea programelor trasate.
 • proces etapic, se desfășoară concomitent rezolvării problemelor precedente.
 • reversibilă (caracter invers).este posibil și regresul social datorită pricinilor obiective și subiective.Externe ,interne, calomniilor naturale, etc.
 • progresistă - inevitabil moder narea socială asigură bunăstare general umană.

Concepțiile modernismului politic pot fi clasate prin concepții liberale, conservatoare.

Concepția liberală - precaută modernism politic ca proces economic, social, spiritual prin răspândirea treptată a instituțiilor democratice. Creșterea participării politice.

Concepția conservativă - stabilitatea politică e necesară în procesul modernizării, dar modernizarea mai efectiv poate fi produsă de regimurile autoritare, unde liderul este orientat spre transformările social, bucurându-se de autoritatea și susținerea maselor.

Eficiența modernismului depinde de stabilitatea socială, dialogului pozitiv dintre putera politică existentă și societate. Ambele concepții privesc modernizarea ca un proces de lungă durată, treptată, etapică, cu conducători, susținători continuatori.

Pentru modernizarea eficientă este necesar de-a atinge 3 tipuri de consens între forțele de la conducere și opoziție:

 1. minimum de împăcare;
 2. elaborarea normelor de consensul de scurtă durată;
 3. determinare regulilor ce denotă regimul politic.

Nivelul modernizării noilor instituții politice determină rezolvarea a 4 grupe de probleme:

 1. scoaterea de sub controlul sistemului politic a unei considerabile părți de resurse economice;
 2. crearea unei structuri sociale deschise;
 3. formarea culturii civile care ar asigura pacea și securitatea generală;
 4. formarea unui sistem stabil de conducere statal, a unei structuri efective a administrației publice locale.

Conținutul modernizării pot fi urmărite după schimbările ce se impun:

 • în sfera economică răspândirea relațiilor de piață, utilizarea efectivă a resurselor naturale, industrializarea modernă;
 • sfera socială,     societatea devine dependentă de stat cu

autodeterminarea individului în toate aspectele, specializarea funcțiilor obștești;

 • sfera politică, modernizarea presupune formarea unui stat național centralizat, consolidarea unei clase competente și responsabile, dezvoltarea pluralismului politic,creșterea comunicării politice;
 • în sfera culturală, afirmarea unei culturi pragmatice, pluraliste în conștiință socială. Creștere rolului științei.

Modernizarea poate fi sesizată și prin trecerea de la regimuri nedemocrate la cele democrate:

 • • metoda evoluționistă;
 • revoluționară;
 • prin cucerirea militară.

Modelul clasic de trecere la democrație presupune limitarea treptată a puterii monarhului „lărgirea treptată a drepturilor cetățenilor, tot odată paralel merge lărgirea drepturilor ai organelor sistemului politic”.

Modelul ciclic - presupune rânduirea formelor de guvernare democratice cu autoritară, însoțită de atitudine pozitivă a elitei politice.

Model dialectic - statele dispun de premize interne ca: industrializarea, clasa de mijloc numeroasă, nivelul înalt de instruire a cetățenilor, odată cu căderea autoritarismului se formează o democrație trainică, dar treptat!

În viața reală modernizarea complexă este un proces contradictoriu. Succesul lui depinde de competența politică a conducerii de existența liderilor profesionali care sunt în stare să găsească consensul cu diversele forțe politice, și să asigure consecvent reformele.

Loading...