1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Conținut ul normativ al Constituției este un conținut complex, cuprinzând principiile fundamentale în toate domeniile vieții politice, economice, sociale, culturale, juridice etc. Conținutul reglementărilor constituționale oferă Constituției caracterul de lege fundamentală pentru ca relațiile sociale ce formează obiectul acestor reglementări sunt relații fundamentale și sunt esențiale pentru instaurarea, menținerea și exercitarea puterii de stat. Majoritatea constituțiilor, în textul său, prevăd că ele se adoptă de popor și din numele său. În Constituția SUA este folosită formula ..Noi, poporul Statelor Unite aleAmericii...", Germania -...Poporul german... a adoptat fiind deținătorul puterii prezenta Lege Fundamentală", Franța - ”Poporul francez a aprobat... Legea Constituțională.

Conținutul normativ al Constituției din majoritatea statelor cuprind norme ce se referă la: forma de guvernămînt, structura de stat, regimul politic al statului, fundamentele politice, economice, sociale și religioase ale statului, statutul juridic al persoanei, separația puterilor în stat, controlul constituționalității legilor, drepturile și îndatoririle cetățenilor etc, iar în preambulul Constituției RM sunt incluse și valorile supreme ale poporului nostru, cum ar fi: statul de drept, pacea civică, democrația, demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic.

Loading...