1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
  1. Noțiunea și esența statului

Statul este un mecanism care fiind un instrument de realizare a intereselor unor grupe sociale concrete are drept scop menținerea păcii sociale, armonizarea intereselor și instaurarea echității sociale.

Esența statului în societate se manifestă în aceea că este un instrument de organizare și conducere a societății.

  1. Elementele statului

Elementele statului sînt:

elementul personal - poporul sau națiunea;

elementul material - teritoriul;

elementul formal-autoritatea politică exclusivă sau suveranitatea.

  • Națiunea ca element constitutiv al statului

Populația constituie dimensiunea demografica, psihologica și spirituală a statului. Este comunitatea indivizilor care se află pe un teritoriu strict determinat al statului și asupra căreia se exercită puterea de stat. Un teritoriu fără populație nu poate constitui un stat. Din populația țării tac parte cetățenii săi, cetățenii străini și apatrizii.

Deseori, colectivitatea umană care stă la baza statului este întâlnită sub denumirea de popor sau națiune. În marea majoritate a constituțiilor, este utilizată noțiunea de popor. Astfel, în art. 2 din Constituția RM se consacră că suveranitatea națională aparține poporului RM.

  • Teritoriul ca element constitutiv al statului

Partea din globul pământesc ce cuprinde solul, subsolul, apele și coloana de aer de deasupra solului și apelor asupra cărora statul își exercită puterea sa suverană formează teritoriul statului.

Delimitarea teritoriului. Pentru a fixa în spațiu competența statală, teritoriul statului trebuie delimitat de teritoriul altor state, iar aceasta se face prin frontiere.

Frontierele sunt liniile reale sau imaginare trasate între diferite puncte ale globului pământesc pentru a delimita teritoriul unui stat. Ele sunt terestre, fluviale, maritime, aeriene.

Inalienabilitatea și indivizibilitatea teritoriului. Principiul inalienabilității teritoriului statului exprimă obligația existentă în sarcina celorlalte state de a respecta această suveranitate teritorială a statului. Indivizibilitatea și inalienabilitatea sunt proprietăți indispensabile teritoriului ce degajă din principiul integrității teritoriale a statelor.

Indivizibilitatea teritoriului semnifică unitatea acestuia. Teritoriul fiind un element constitutiv al statului, nu poate fi divizat și înstrăinat altor entități statale. Faptul că teritoriul statal este împărțit ai unități administrativ teritoriale care se bucură de autonomie locală nu are, în acest sens, nici o relevanță, întrucât unitățile respectiv e nu sunt opuse statului ca atare.

  • Puterea publică ca element constitutiv al statului.

Puterea publică este puterea ce aparține întregii națiuni, puterea cu care este investit statul ca expresie permanenta a voinței națiunii, puterea comună ce se exercită în folosul tuturor indivizilor ce constituie națiunea. Puterea publică are drept scop realizarea intereselor întregii societăți, fiind organizată într-un mecanism special, numit mecanismul de stat.

  1. Forma de stat

Puterea de stat se exteriorizează prin forma de stat.

Forma de stat reprezintă un anumit mod al organizării puterii, al structurării competențelor în teritoriu și într-un anumit fel al exercitării puterii. Componentele formei de stat sunt: structura de stat, forma de guvernământ și regimul politic.

3.1. Forma de guvernământ

Forma de guvernământ exprimă modul în care se exercită puterea. Prin forma de guvernământ se înțelege modul în care sunt constituite și funcționează organele supreme fiind raportată la trăsăturile definitorii ale șefului de stat și la raporturile acestuia cu puterea legiuitoare.

Forma de guvernământ împarte statele în două categorii: monarhii și republici.

  • Structura de stat

Plin structura de stat subînțelegem organizarea politico-teritorială a statului, inclusiv statutul juridico-politic al părților lui componente și principalele raporturi dintre organele de stat centrale și regionale.

Există două forme principale ale structurii de stat: unitară și federativă.

  • Regimul politic

Regimul politic exprimă totalitatea procedeelor de realizare a puterii de stat, evocă raporturile dintre componentele sistemului social-politic și economic, adică reprezintă ansamblul instituțiilor și al mijloacelor prin care se realizează puterea.

Deosebim două tipuri de regimuri politice esențiale: democratic și autocratic.

Loading...