1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Supremația Constituției se explică prin aceea că aceasta este legea supremă. Totodată, supremația Constituției este un rezultat al faptului că modificarea ei trebuie adoptată de către Parlament cu majoritatea calificată de 2/3 din numărul total al deputaților, spre deosebire de legile organice sau cele ordinare. Supremația Constituției a fost și este fundamentată pe democratism.

Conținutul Legii fundamentale reflectă condițiile social-politice și istorice existente la un moment dat într-o societate dată, tradițiile istorice, interesele naționale, cultura politică a poporului.

Constituția, ca izvor principal al dreptului este o parte integrantă a acestuia. Stabilește principiile fundamentale pentru întregul sistem de drept. Toate celelalte ramuri își găsesc punctul de plecare în prevederile Constituției. Orice abatere de la aceasta este considerată o încălcare a Constituției, ea ducând la nulitatea normei respective. Dacă o normă constituțională este modificată, atunci se modifică și norma ramurii de drept, deoarece în permanență trebuie respectată concordanța întregului drept cu Constituția. Supremația Constituției implică o serie de coasecințe juridice, dar este asigurată în același timp și de garanții.

Se cunosc trei garanții juridice ale supremației Constituției și anume:

controlul general al aplicării Constituției;

controlul constituționalitâții legilor;

îndatorirea fundamentală de a respecta Constituția.

Controlul general al aplicării Constituției este rezultatul faptului că întreaga activitate statală este organizată prin Constituție. Constituția statornicește formele fundamentale de realizare a puterii de stat și categoriile de organe ale statului. Totodată, stabilind sistemul statal, Constituția stabilește și competența organelor de stat. Toate organele statului trebuie sâ-și desfășoare activitatea în conformitate și în limitele stabilite prin Constituție. Pentru ca acest lucru să nu rămână o simplă cerință, orice Constituție organizează un sistem complex și eficient de control al aplicării acesteia.

Controlul constituționalității legilor este activitatea organizată dc verificare a conformității legii cu Constituția. Ca instituție a dreptului constituțional, acesta cuprinde regulile privitoare la organele competente a face această verificare, procedura de urmat, precum și măsurile ce pot fi luate după realizarea acestei proceduri. În general controlul constituționalității legilor este considerat o garanție a supremației Constituției.

Îndatorirea fundamentală de a respecta Constituția presupune ca prevederile din Constituție să fie aplicate și respectate de toți cetățenii.

Loading...