1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Scopul statului de drept este promovarea și asigurarea drepturilor oricărei persoane, fără nici o discriminare pe criterii de sex, rasă, naționalitate, origine etnică, cetățenie, origine socială, reli gie, convingeri, educație, limbă, opinii apartenență politică, stare a sănătății, disabilitate, vârstă, orientare sexuală, stare civilă, stare materială, boală cronică necontagioasă, infectare a HIV/SIDA sau pe alte criterii sau semne individuale stabilite prin legislația națională cu privire la non- discriminare sau prin tratatele internaționale la care statul este parte.

Drepturile nu sunt dăruite omului de către Dumnezeu și nici de stat. Ele aparțin omului în virtutea naturii sale. Omul nu trebuie să mulțumească pentru drepturile sale nici puterii laice și nici celei divine. Ele reprezintă esența naturii sale, de aceea se numesc naturale. Drepturile naturale ale omului nu necesită reglementare juridică, ele există obiectiv; independent de titularul acestora. Asigurarea exercitării drepturilor nu este condiționată de anumite circumstanțe, fiind componente obligatorii ale demnității umane. Statul nu-1 poate lipsi pe om de drepturile sale, el poate doar să-i limiteze anumite drepturi în baza Constituției sau a legilor.

Prin drept (al omului) înțelegem o prerogativă, în sens de posibilitate de acțiune.

Drepturile omului sunt acele drepturi care aparțin fiinfei umane de la naștere, sunt inalienabile și inerente fiecărui om în virtutea apartenenței sale la specia umană și care sunt recunoscute universal.

Drepturi și libertăți fundamentale - ansamblu al drepturilor și libertăților cetățenilor consacrate prin Constituție în vederea asigurării și liberei manifestări a lor. Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări. Nimeni nu este mai presus de lege. Drepturile fundamentale sunt acele drepturi subiective indispensabile pentru libera dezvoltare a personalităților, drepturi stabilite prin Constituție și garantate prin aceasta și alte legi.

Loading...