1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

După criteriul conținutul drepturilor și libertăților cetățenilor, vom clasifica drepturile fundamentale ale cetățenilor Republicii Moldova:

Prima categorie o formează inviolabilitățile, adică acele drepturi fundamentale, care asigură viața, posibilitatea de mișcare a individului, asigură siguranța lui fizică, a domiciliului său (dreptul la viață, inviolabilitatea persoanei, inviolabilitatea domiciliului, dreptul la libera circulație, dreptul la căsătorie, la ocrotirea familiei și a copilului).

A doua categorie o formează drepturile social-economice și culturale, adică acele drepturi care asigură dezvoltarea materială și culturală a persoanei permițând acesteia să participe la viața socială (dreptul la muncă, dreptul la odihnă, dreptul la învățătură, dreptul la asigurare materială în caz de bătrânețe, boală sau incapacitate de muncă, dreptul tinerilor la asigurare din partea statului a condițiilor necesare dezvoltării aptitudinilor lor fizice și intelectuale, dreptul la proprietate, dreptul la moștenire, dreptul la un nivel de trai decent, dreptul de a te bucura de cea mai bună sănătate fizică și mintală pe care o poți atinge).

A treia categorie o formează drepturile exclusiv politice, adică drepturile care prin conținutul lor pot fi folosite numai pentru participarea cetățenilor la conducerea statului, la guvernare (drepturile electorale).

A patra categorie o formează drepturile social-politice, adică acele drepturi care pot fi exercitate de cetățeni, la alegerea lor, atât în vederea asigurării dezvoltării lor materiale, cât și în scopul participării lor la conducerea de stat (libertatea conștiinței, libertatea cuvântului, libertatea presei, dreptul de asociere, libertatea întrunirilor, mitingurilor și demonstrațiilor, secretul corespondenței și al convorbirilor telefonice, dreptul la informație).

A cincea categorie o formează drepturile-garanții, adică dreptul de petiționare și dreptul celui vătămat într-un drept al său printr-un act ilegal al unui organ de stat de a cere organelor competente, în condițiile prevăzute de lege, anularea actului și repararea pagubei.

Loading...