1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Cetățenii RM se pot asocia liber în partide și în alte organizații social-politice, care contribuie la definirea și la exprimarea voinței politice a cetățenilor și, în condițiile legii, participă la alegeri.

Potrivit legii privind partidele politice, acestea din urmă sunt asociații benevole, cu statut de persoană juridică, formate de cetățenii RM cu drept de vot, care, prin activități comune și în baza principiului liberei participări, contribuie la conceperea, exprimarea și realizarea voinței lor politice. Partidele politice promovează valorile democratice și pluralismul politic, contribuie la formarea opiniei publice, participă, prin înaintarea și susținerea candidaților, la alegeri și la constituirea autorităților publice, stimulează participarea cetățenilor la alegeri, participă, prin reprezentanții lor, la exercitarea în mod legal a puterii în stat, în vederea realizării voinței lor politice, partidele se pot afilia organizațiilor politice internaționale.

Pe teritoriul Republicii Moldova sunt interzise partidele constituite din cetățeni străini, constituirea și activitatea partidelor, altor organizații politice ale statelor străine, precum și a filialelor și structurilor acestora.

Nici o persoană nu poate fi constrânsă să adere sau să nu adere la un partid politic. Partidele politice sînt înregistrate la Ministerul Justiției al RM.

Întrebări pentru autoevaluare:

 1. Menționați formele de exercitare a suveranității.
 2. Specificați semnificația termenului referendum.
 3. Ce înțelegeți prin termenul drepturi electorale. Cine dispune de aceste drepturi?
 4. Corelați termenii ”dreptul de a alege” și ”dreptul de a fi ales”.
 5. Enunțați definiția referendum-ului; Conform legislației, este aceast mijloc de exercitare a suveranității naționale prevăzut În Republica Moldova. Argumentați.
 6. Clasificarea referendum-urilor. Deosebiri și asemănări.
 7. Constatați rolul referendum-urilor naționale. Expuneți importanța referendm-urilor locale.
 8. Efectuați un studiu de caz folosind noțiunea referendum-ului național și referendum-ului local. Constatați dacă în Republica Moldova s-au desfășurat astfel de referendm-uri. Enunțați rezultatele.
 9. Determinați formele de organizare a vieții politice.
 10. Definiți partidul politic. Caracterizați.
 11. Efectuați un studiu de caz privind numărul partidelor politice și frecvența apariției noilor partide politice în Republica Moldova.
 12. Expuneți necesitatea existenței partidelor politice.
Loading...