Pin It

Guvernul este autoritatea centrală care organizează și coordonează întreaga activitate a puterii executive, care funcționează în baza votului de încredere acordat de Parlament. Art.96 din Constituția RM prevede că Guvernul asigură realizarea politicii interne și externe a statului și exercită conducerea generală a administrației publice, iar conform alin. 2) al aceluiași articol, în exercitarea atribuțiilor se conduce după programul său de activitate, acceptat de către Parlament. Program de activitate este programul național de guvernare în care sunt materializate programele partidelor de guvernare.

Așadar, Guvernul este, pe de o parte, deasupra organelor administrației publice, pentru că numai având această calitate, poate exercita conducerea generală a administrației publice, iar pe de altă parte, Guvernul face parte din organele administrației publice. De asemenea, deși Guvernul este autoritatea dc vârf a administrației publice, el nu este afectat de faptul că Președintele țării îl desemnează pe candidatul la funcția dc prim-ministru.