1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

În procesul exercitării jurisdicției constituționale sunt respectate următoarele principii:

Independența judecătorilor Curții Constituționale;

Inamovibilitatea judecătorilor Curții Constituționale;

Imunitatea judecătorilor Curții Constituționale;

Egalitatea participanților la proces, ceea ce înseamnă că jurisdicția constituțională este exercitată pe principiul egalității părților și a altor participanți la proces în fața Constituției și a Curții Constituționale;

Caracterul nemijlocit al dezbaterilor. Curtea Constituționala ascultă nemijlocit explicațiile părților, concluziile experților, dă citire înscrisurilor și altor documente ce au atitudine la examinarea cauzei.

Publicitatea dezbaterilor. Dezbaterile în ședințele Curții Constituționale sunt publice, cu excepția cazurilor în care publicitatea poate dăuna securității statului și ordinii publice.

Continuitatea procesului. Ședința Curții Constituționale se desfășoară în fiecare proces fără întrerupere, cu excepția timpului destinat recreației și lichidării unor circumstanțe care împiedică desfășurarea normală a ședinței;

Limba procedurii jurisdicției constituționale. Procedura jurisdicției constituționale are lor în limba română. Persoanelor care nu cunosc limba procedurii li se garantează dreptul de a vorbi în instanță prin interpret.

Se consideră participanți la proces: părțile, reprezentanții lor, experții și interpreții. Părțile în procesul de jurisdicție Constituțională beneficiază de drepturi procedurale egale. Părțile au acces la lucrările dosarului, pot să prezinte argumente și să participe la examinarea lor, să pună întrebări altor participanți la proces, să facă declarații, să prezinte explicații, verbale și scrise, sa obiecteze împotriva declarațiilor, argumentelor și considerentelor altor participanți la proces. Subiectul sesizării are dreptul să modifice temeiul sau obiectul ei, să renunțe la sesizare, parțial sati total. Părțile prezintă de sine stătător argumentele la care se face referință în sesizare.

În calitate de subiect cu drept de sesizare a Curții Conslilulionale este:

  1. Președintele Republicii Moldova;
  2. Guvernul;
  3. Ministrul Justiției;
  4. Curtea Supremă de Justiție;
  5. Judecătoria Economică;
  6. Procurorul General;
  7. deputatul în Parlament;
  8. fracțiunea parlamentară;
  9. Avocatul parlamentar;
  10. Adunarea Populară a Găgăuzici (Gagauz-Yeri) - în cazurile supunerii controlului constituționalitații legilor, regulamentelor și hotărâribr Parlamentului, a decretelor Președintelui Republicii Moldova a hotărârilor și dispozițiilor Guvernului, precum și a tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, ce îngrădesc împuternicirile Găgăuziei.
Loading...