1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Constituția RM prin art. 110 stabilește că teritoriul țării este organizat în sate, orașe, raioane și unitatea teritoriala autonomă Găgăuzia. În condițiile legii, unele orașe pot fi declarate municipii. Statutul capitalei Republicii Moldova orașul Chișinău se reglementează printr-o lege aparte organică.

Raionul este o unitate administrativ-teritorială alcătuită din sate (comune) și orașe, unite prin teritoriu, relații economice și social-culturale. Orașul în care își are sediul consiliul raional este numit oraș-reședință. Hotarele administrative ale raionului reprezintă perimetrul suprafeței localităților incluse în componența acestuia și care coincide cu hotarele dintre localitățile raionului dat și localitățile raionului limitrof.

Orașul reprezintă o unitate administrativ-terilorială dezvoltată din punct de vedere economic și social-cultural și cuprinde populația urbană, cu structuri gospodărești, industriale și comerciale corespunzătoare, a cărei populație în mare parte este încadrată în industrie, în sfera deservirii publice și în diferite domenii de activitate intelectuală, în viața culturală și politică. Municipiul, este o localitate de tip urban cu un rol deosebit în viața economică, social-culturală, științifică, politică și administrativă a țării, cu importante structuri industriale, comerciale și instituții din domeniul învățământului, ocrotirii sănătății și culturii. Statutul de municipiu este atribuit orașelor Chișinău, Bălți, Bender, Comrat, Tiraspol. Municipiul Chișinău este capitala Republicii Moldova. O altă unitate administrativ-teritorială este satul care cuprinde populația rurala unită prin teritoriu, condiții geografice, relații economice, social-cuiturale, tradiții și obiceiuri. Două sau mai multe sate, în funcție de condițiile economice, social-culturale, geografice și demografice, se pot uni formând o singură unitate administrativ-teritorială, numită comună. Astfel, comuna este o unitate adminislrativ-teritorială care cuprinde populația rurală unită prin comunitate de interese și tradiții. Satul în care își are sediul consiliul sătesc (comuna) este numit sat-reședință.

Loading...