1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Legea privind administrația publică locală din 28.12.2006 prevede că administrația publică locală se interpretează ca fiind totalitatea autorităților publice locale constituite pentru promovarea intereselor generale ale locuitorilor unei unități administrativ-teritorialc..

Legislatorul folosește în acest sens unii termini:

Colectivitate locala - totalitatea locuitorilor dintr-o unitate administrativ-teritorială;

Consiliu local - autoritate reprezentativă și deliberativă a populației unității administrativ- teritoriale de nivelul întâi sau doi, aleasă în vederea soluționării problemelor de interes local;

Primar - autoritate reprezentativă a populației unității admi-nistrativ-teritoriale și executivă a consiliului local, aleasă prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat;

Primărie - structură funcțională care asistă primarul în exercitarea atribtițiilor sale legale;

Autorități ale administrației publice locale de nivelul intăi - autorități publice, luate în ansamblu, care sunt constituite și activează pe teritoriul satului (comunei), orașului (municipiului) pentru promovarea intereselor și soluționarea problemelor colectivităților locale;

Autorități ale administrației publice locale de nivelul al doilea - autorități publice, luate în ansamblu, care sunt constituite și activează pe teritoriul raionului municipiului Chișinău, unității teritoriale autonome cu statut juridic special pentru promovarea intereselor și soluționarea problemelor populației unității administrativ-teritoriale respective;

Președinte ai raionului - autoritate publică executivă a consiliului raional;

Aparatul președintelui raionului - structură funcțională care asistă președintele raionului în exercitarea atribuțiilor sale legale. Aparatul președintelui raionului se organizează și funcționează în baza unui regulament aprobat de consiliul raional;

Principiile de bază ale administrației publice locale sunt următoarele:

Autonomia locală;

Descentralizarea serviciilor publice;

Legalitatea;

Eligibilitatea autorităților administrației publice locale;

Consultarea cetățenilor în problemele locale de interes deosebit.

Loading...