Pin It

Filozofia este una din principalele forme de manifestare a spiritului uman şi a conştiinţei umane. Ea studiază teoria despre lume şi om în unitatea lor dialectică. Denumirea termenului de filozofie provine de la cuvintele greceşti phileo –„a iubi” şi sophia –„înţelepciune”, ceea ce înseamnă iubire de înţelepciune. Filozofia reprezintă modul spiritual-practic de asimilare a lumii.

You don't have a pdf plugin, but you can download the pdf file.