1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Ținînd cont de prevederile Legii nr.183/2012, concurenţa neloială reprezintă orice acţiune, realizată de întreprinderi în procesul concurenţei, care este contrară uzanţelor oneste în activitatea economică.

Se interzice întreprinderilor să realizeze acţiuni de concurenţă neloială. Acţiunile de concurenţă neloială interzise se examinează de către Consiliul Concurenţei, la plîngerea privind presupusele acţiuni de concurenţă neloială depusă de către întreprinderea ale cărei interese legitime au fost lezate. Plîngerea privind presupusele acţiuni de concurenţă neloială se depune conform formularului adoptat prin hotărîre a Consiliului Concurenţei.

Întreprinderea ale cărei interese legitime au fost lezate poate înainta plîngerea privind presupusele acţiuni de concurenţă neloială la Consiliul Concurenţei în termen de 6 luni de la data la care a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască despre realizarea presupuselor acţiuni de concurenţă neloială de către o altă întreprindere.

Expirarea termenului de 6 luni constituie temei de refuz de către Consiliul Concurenţei de a examina plîngerea, dar nu constituie un impediment pentru adresarea în instanţa de judecată în cadrul termenului general de prescripţie.

Dacă nu corespunde cerinţelor menționate, plîngerea depusă nu constituie o plîngere privind presupusele acţiuni de concurenţă neloială.

În urma examinării cazului de concurenţă neloială, Plenul Consiliului Concurenţei adoptă o decizie privind constatarea acţiunilor de concurenţă neloială sau privind lipsa acestora.

În cazul constatării acţiunilor de concurenţă neloială, prin decizia Plenului Consiliului Concurenţei, întreprinderea este sancţionată  conform prezentei legi şi/sau obligată să înceteze acţiunile respective.

Este interzisă discreditarea concurenţilor, adică defăimarea sau punerea în pericol a reputaţiei sau credibilităţii acestora prin:

  1. răspîndirea de către o întreprindere a informaţiilor false despre activitatea sa, despre produsele sale, menite să îi creeze o situaţie favorabilă în raport cu unii concurenţi;
  2. răspîndirea de către o întreprindere a unor afirmaţii false despre activitatea unui concurent sau despre produsele acestuia, afirmaţii ce dăunează activităţii concurentului.

Este interzisă instigarea, din interes sau în interesul persoanelor terţe, la rezilierea neîntemeiată a contractului cu concurentul unei alte întreprinderi, la neîndeplinirea sau la îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale faţă de concurentul respectiv prin acordarea sau oferirea, mijlocit sau nemijlocit, de recompense materiale, compensaţii sau de alte avantaje întreprinderii parte a contractului.

Loading...