1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

O tipologie a subsitemelor sistemului social este propusă de Pavel Apostol. El consideră că într-un sistem social oarecare distingem:

 • subsistemele care formează activitatea economică, politică, etc. ca funcţii ale sistemului global;
 • subsisteme parţiale, efectuând tipuri de activităţi distincte ce formează părţi ale activităţilor sistemului global.

Societatea ca sistem reprezintă un ansamblu de componente (subsisteme) între care există raporturi dinamice de tipul dependenţelor funcţionale. Componentele  (subsistemele) sistemului social sunt de natură materială (cadrul geografic, cadrul demografic, cadrul tehnologic), de natură ideală (simboluri, tradiţii, valori, obiceiuri şi reguli) şi psihice (atitudini, credinţe, prejudecăţi, idei, sentimente, opinii, trăiri).

Corespunzător diverselor necesităţi prezentate de societate, în interiorul sistemului global apar unele organizaţii, sisteme care promovează un tip adecvat de relaţii capabile să răspundă acestor necesităţi. Necesităţile materiale (bunuri de consum) au prilejuit apariţia unor ansambluri în care se manifestă un tip de relaţii specifice realizării acestor necesităţi şi anume: relaţii economice, de muncă, de producţie. Acest tip de relaţii pot forma un subsistem al sistemului global.

Dintre subsistemele care alcătuiesc societatea menţionăm:

 • Subsistemul condiţiilor material-naturale care este reprezentat de mediul cosmic şi geografic al existenţei diferitor forme de comunitate umană şi o serie de alţi factori ca cei demografici şi ai resurselor naturale cu rol important în formarea, dezvoltarea sistemelor sociale şi în stabilirea echilibrului între acestea.
 • Subsistemul economic cuprinde toate manifestările societăţii vizând satisfacerea trebuinţelor vitale ale membrilor ei. Sistemul nevoilor are un caracter dinamic şi nelimitat, fiind dependent de dorinţele, aşteptările, aspiraţiile, idealurile indivizilor, grupurilor şi ale societăţii în ansamblul ei. Activitatea economică se realizează ca acte de comportament conştient, deliberat orientate spre sfera producţiei, consumului, circulaţiei şi repartiţiei de bunuri. Aceste forme de activitate economică au la bază, în principal, trei factori: munca, natura şi capitalul.
 • Subsistemul administraţiei şi conducerii sociale cuprinde instituţii administrative, statale, ale conducerii, integrate într-un ansamblu de activităţi impuse de necesităţile menţinerii ordinii şi echilibrului social. Menţionăm următoarele grupuri mari de instituţii:
 • Instituţii politice;
 • Instituţii juridice;
 • Instituţii economice;
 • Instituţii cultural-educative;
 • Instituţii familiale.
 • Subsistemul normativ este alcătuit din totalitatea normelor, valorilor, principiilor etico-juridice, concretizate în drepturile şi obligaţiile pe care le au indivizii, elaborate în scopul reglementării raporturilor dintre ei.
 • Subsistemul cultural se referă la diversitatea valorilor ştiinţifice, artistice, religioase a activităţilor şi instituţiilor, care permit crearea şi comunicarea lor, în scopul satisfacerii unor trebuinţe mai complexe, rezultate din gradul de dezvoltare a societăţii şi amplificarea dimensiunilor spirituale ce caracterizează fiinţa umană.
Loading...