1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Analiza pertinentă a societăţii implică considerarea tuturor comportamentelor sale ca formând un tot unitar-dinamic, de care depinde explicaţia ce poate fi dată fiecăreia dintre ele. A caracteriza un sistem înseamnă a avea în vedere următoarele :

  1. Identificarea obiectivelor, adică a relaţiilor din cadrul sistemului;
  2. Observarea sau măsurarea valorilor specifice atributelor obiectului;
  3. Considerarea valorilor din perspectiva unei referinţe spaţiale şi temporale date;
  4. Specificarea activităţii sau a comportamentului sistemului;
  5. Organizarea sistemului, adică ansamblul de proprietăţi care sunt specifice comportamentului acestuia;
  6. Structura sistemului, adică acel aspect al sistemului care rămâne constant în timp;
  7. Divizarea comportamentului integral în activităţi mai simple, ceea ce duce la identificarea subsistemelor;
  8. Starea unui sistem care este determinată de analiza valorilor specifice caracteristicilor unui sistem la un moment dat.

Analiza sistemică presupune stabilirea unor raporturi preferenţiale între elemente, între diferite tipuri de relaţii exitente între ele. În dinamica unui sistem complex nu toate elementele şi relaţiile au aceeaşi valoare. Analiza de tip sistemic explică legăturile reciproce dintre elementele componente sistemului social şi pune în evidenţă corelări de o deosebită complexitate, întrucât societatea nu este o sumă de indivizi ci un ansamblu extrem de complex de legături social-istorice, un sistem de relaţii reciproce între oameni.

Loading...