1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Fiind acceptat faptul că dreptul este un sistem de norme, atunci acesta ca oricare alt sistem poate fi abordat și dintr-o perspectivă logică. Atât logicienii cât și juriștii au observat caracterul axiomatic al dreptului. Rolul de axiome în cadrul sistemului dreptului îl au principiile (generale, cum ar fi, principiul democrației, egalității în fața legii, principiul separației puterilor, sau ramurale, cum ar fi principii ale dreptului civil sau penal) care pot fi utilizate ca fundament în orice demonstrație sau argumentare.

Sistemul logic al dreptului este alcătuit pe de o parte dintr-o structură de norme organizate în ramuri și instituții juridice, iar pe de altă parte, dintr-o structură paralelă de principii, noțiuni și reguli juridice desprinse prin analiza sistemului legislativ sau impuse ideologic de către sistemul politic.

Dreptul este un sistem deschis, dinamic - el se întregește în fiecare moment cu legi noi. Criteriile de admitere ale noilor legi sunt date de axiomele constituționale. De asemenea, legiuitorul trebuie să articuleze sistemul de drept astfel încât să nu dea naștere unor contradicții, ambiguități sau suprapuneri.

Sistemul juridic ca oricare alt sistem posedă anumite proprietăți logice esențiale. Este vorba de completitudinea sistemului juridic, determinată de capacitatea acestuia de a da o soluție oricărei probleme juridice, adică de a determina consecințele juridice ale oricărui fapt, și consistența unui sistem juridic determinată de compatibilitatea normelor sale, de lipsa contradicțiilor din interiorul sau. Pe lângă proprietățile logice ale sistemului juridic există numeroase rațiuni care justifică utilitatea logicii în drept:

  • caracterul rațional al legii;
  • orientarea activității legislative în conformitate cu un model rațional;
  • caracterul logic al elaborării legii;
  • caracterul logic al activității de aplicare a dreptului.

De asemenea, importantă este utilizarea metodelor raționamentului (inducția, deducția, analiza, sinteza etc.) care foarte clar explică modul de utilizare a acestuia, utilitatea, regulile logice de folosire și aplicare.

Cu prilejul aplicării analogiei în domeniul dreptului, prezintă o deosebită importanță ca din întreaga construcție a sistemului juridic pornind de la un caz special neprevăzut de lege, să se ajungă la un alt caz special, trecând prin tezele generale de un anumit nivel al dreptului, pentru ca în vederea soluționării unei stări de fapt nereglementate prin lege să se aplice, pe calea analogiei, o normă prevăzută pentru un alt caz asemănător, normă care la nivelul generalului se întâlnește cu speța dată ce urmează să fie soluționată.

Loading...