1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Elaborarea proiectelor de acte normative trebuie să fie precedată în funcție de importanța și complexitatea acestora, de o activitate de documentare și analiză științifică pentru cunoașterea temeinică a realităților economico-sociale care urmează să fie reglementate, a istoricului legislației din acel domeniu, precum și a reglementărilor similare din legislația străină.

O componentă importantă a procesului de elaborare a actelor normative o constituie motivarea proiectelor, fapt care stabilește că proiectele de acte normative trebuie să fie însoțite de următoarele documente de motivare:

  1. expuneri de motive - în cazul proiectelor de legi și al propunerilor legislative;
  2. note de fundamentare - în cazul ordonanțelor și hotărârilor Guvernului, cu excepția ordonanțelor care trebuie supuse aprobări Parlamentului care vor fi însoțite de expuneri de motive;
  3. referate de aprobare - pentru celelalte acte normative;
  4. studii de impact - in cazul proiectelor de legi de importanță deosebită.

Elaborarea actului normativ cuprinde mai multe etape, precum:

  1. Inițierea proiectului de act normativ. Aceasta reprezintă prima etapă și aparține guvernului, membrilor parlamentului. Această inițiativă legislativă colectivă poate fi exercitată numai în anumite domenii de reglementare prin lege, nu în orice domeniu.
  2. Dezbaterea proiectelor de acte normative, legi se face după avizul biroului permanent al fiecărei camere a parlamentului, al avizului comisiilor parlamentare de specialitate. La fiecare proiect de act normativ se cere o expunere de motive, o motivare a demersului legislativ, un aviz din partea consiliului legislativ.
  3. Adoptarea proiectului. După dezbaterea pe articole, proiectul de lege se supune adoptării prin vot deschis sau secret. Odată adoptat, proiectul se transformă în lege, dar nu va produce efecte juridice, decât după ce a fost promulgat.
  4. Promulgarea constă în confirmarea autenticității actelor adoptate de către parlament și dispoziția dată de publicare a legii în Monitorul Oficial. Promulgarea se face de către șeful statului.
  5. Publicarea actului normativ. Orice act normativ emis de parlament, președinte, guvern, ministere sau alte autorități centrale ale administrației publice nu produce efect, dacă nu a fost publicat. Publicarea se face în Monitorul oficial al Republicii Moldova. Numai după publicare, din momentul acesta sau de la o dată expres prevăzută în actul normativ, acesta începe să producă efecte juridice, dar numai pentru viitor.
Loading...