1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

În literatura de specialitate se utilizează două noţiuni: „legea contravenţională”  şi „legislaţia contravenţională”

Potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române, cuvîntul „lege”este o normă cu caracter obligatoriu, stabilită şi apărată de puterea de stat. Aceeaşi sursă prevede că „legislaţie” înseamnă totalitatea legilor unei ţări sau ale unui domeniu juridic

Notiunia   - legislaţia  contravenţională reprezintă sistemul de acte juridice adoptate sau emise de către diferiţi subiecţi ai dreptului contravenţional, care contribuie la apariţia, modificarea sau stingerea raporturilor juridice concrete în domeniul combaterii contravenţionalităţii.

 În acest caz conţinutul termenului „legislaţia contravenţională” ar corespunde cu conţinutul termenului „sistem al izvoarelor dreptului contravenţional”.

Sistemul legislaţiei contravenţionale.

Pornind de la scopul reglementării juridice a procesului de administrare în domeniul combaterii contravenţionalităţii, legislaţia contravenţională din Republica Moldova ar putea fi împărţită în două categorii de norme juridice: 1) norme juridice care stabilesc faptele ce constituie contravenţii, răspunderea contravenţională şi moda­li­ta­tea aplicării ei; 2) norme juridice ce alcătuiesc cadrul juridic al activităţii de pre­venire şi curmare a contravenţiilor.

În acest caz noţiunea „legislaţie contravenţională” ar include: 1) Codul contravenţional al Republicii Moldova, care reprezintă unicul act normativ ce sta­bileşte răspunderea contravenţională şi procedura contravenţională; 2) alte legi şi acte normative sublegislative, adoptate de organele abilitate, care for­mează cadrul juridic al activităţii de prevenire şi curmare a con­travenţiilor.

Interpretarea legislaţiei contravenţionale, constituie to­ta­li­tatea de operaţiuni logico-raţionale efectuate de un subiect în scopul cla­ri­fi­cării sensului exact al normelor de drept contravenţional, precum şi acti­vi­tatea de explicare a normelor de drept subiecţilor cărora li se adresează. Interpretarea  legii con­tra­ven­ţionale este determinată de necesitatea aplicării la anumite fapte şi si­tuaţii, diferite de cele tipice, a normelor con­tra­venţionale, norme care conţin uneori formulări ce nu redau clar voinţa le­gi­uitorului, cuvinte cu sens ambiguu ori redactări neglijente. De exemplu, în art. 376 alin. 3 din Codul contravenţional legislatorul stipulează: „Reţinerea persoanei în cauza contravenţională nu poate depăşi 3 ore”. Iar în art. 435 „Durata reţinerii şi condiţiile privării de libertate”, alin. (2), se menţionează că: „Persoana suspectată de săvîrşirea unei contravenţii pentru care sancţiunea prevede arestul contravenţional poate fi reţinută pînă la examinarea cauzei contravenţionale, dar nu mai mult decît pe 24 de ore.

Loading...