1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Legea contravenţională nominalizată are drept sarcină ocrotirea perso­na­lităţii, a drepturilor şi a intereselor legitime ale persoanelor fizice, a prop­rietăţii, a ordinii de stat şi a ordinii publice, precum şi prevenirea şi curmarea contravenţiilor, influenţa asupra cauzelor şi condiţiilor comiterii lor, contri­buirea la educarea cetăţenilor în spiritul respectării întocmai a legilor şi a al­tor acte normative.

Pentru realizarea scopului şi a sarcinilor sale, CC al RM  este structurat în: cărţi, titluri, părţi, capitole şi articole

Cartea întîi. Dreptul material este divizată în două titluri: titlul IPartea generală şi titlul IIPartea specială.

Partea generală a cărţii întîi este împărţită în cinci capitole şi conţine: dispoziţii comune cu privire la legea contravenţională a Republicii Moldova, scopul legii şi acţiunea ei, principiile; noţiunea de contravenţie şi răspundere contravenţională; cauzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei şi răspunderea contravenţională; sancţiunile contravenţionale şi modalitatea aplicării lor.

Partea specială a cărţii întîi este divizată în cincisprezece capitole, Fiecare dintre ele conţine norme materiale ale dreptului contravenţional,  Fiecare articol (alineatul articolului) al Părţii speciale cuprinde reguli concrete în domeniul contravenţional (dispoziţia normei juridice), pentru neonorarea cărora este prevăzută măsura de constrîngere statală pasibilă de aplicare în cazurile şi modul stabilite de lege.

Cartea a doua. Procesul contravenţional este şi ea divizată în două titluri: titlul I – Partea generală şi titlul II Partea specială.

Partea generală a cărţii a doua conţine: dispoziţii generale cu privire la procesul contravenţional, principiile procedurii contravenţionale şi de citare; participanţii la procesul contravenţional, drepturile şi obligaţiile lor; autorităţile competente să soluţioneze cauzele contravenţionale; probele şi măsurile procesuale de constrîngere.

Partea specială a cărţii a doua este consacrată activităţii procesuale privind: constatarea faptei contravenţionale şi cercetarea cazului; judecarea cauzei contravenţionle în instanţă; căile de atac al deciziei emise; trimiterea spre executare a hotărîrii judecătoreşti, problemele ce urmează a fi soluţionate la executarea sancţiunii contravenţionale.

Loading...