1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Aplicarea actelor normative contravenţionale este sarcina de bază a activităţii organelor executive şi judecătoreşti abilitate în acest domeniu.  Aplicarea dreptului, în linii generale, este activitatea organizatorică pub­lică, realizată în forme speciale, de organele publice competente pentru imple­men­tarea normelor de drept privind cazuri sociale concrete. Aplicarea legii contravenţionale demarează odată cu intrarea ei în vigoa­re, pentru că din acest moment este obligatorie şi, în ceea ce-i priveşte pe des­tinatarii care s-au conformat, ea are eficienţă activă. În privinţa celorlalţi destinatari, care nu s-au conformat preceptelor legii, eficienţa este reactivă.

Aplicarea legii contravenţionale este respectarea de către toţi subiecţii dreptului contravenţional a normelor juridice contravenţionale, fie prin conformare, fie prin constrîngere statală.

Elementele ce constituie conţinutul de aplicare a legii contravenţionale sînt: spaţiul, timpul, persoanele şi faptele. Spaţiul şi timpul reprezintă elemente con­stitutive de bază ale noţiunii de aplicare a legii contravenţionale, în cadrul cărora vor fi cercetate şi ultimele două elemente (persoanele şi faptele lor).

Loading...