1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

După conţinutul lor juridic normele juridice contravenţionale pot fi grupate în:

norme juridice care interzic sau norme prohibitive; 2) norme juridice care obligă;

3) norme juridice care împuternicesc (permisive), care prevăd po­si­bilitatea de a acţiona din proprie iniţiativă, în limitele cerinţelor indicate în norma corespun­ză­toare;

4) norme juridice care stimulează, adică prevăd măsuri de stimulare moral-materială pentru onorarea legislaţiei contravenţionale;    5) norme juridice de recomandare, care conţin îndrumări cu privire la săvîrşirea raţională a unor sau altor acţiuni. În funcţie de formele de manifestare, normele juridice contravenţio­nale se împart în: norme materiale şi norme procesuale.  Norma juridică materială este o regulă de conduită ce for­mulează prerogativele şi obligaţiile subiecţilor dreptului şi care răspunde la întrebarea: „ce trebuie făcut pentru realizarea lor?” Norma juridică procesuală este o regulă de conduită cu caracter pro­­cesual, general-obligatorie, stabilită sau sancţionată de puterea de stat, regulă ce reglementează relaţiile sociale care ţin de activitatea de constituire, de elaborare şi de implementare a dreptului.

Loading...