1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Pot fi identificate trei forme de combatere a contravenţionalităţii:   1) prevenirea faptelor contravenţionale;     2) aplicarea faţă de persoanele care au comis fapte contravenţionale a măsurilor de constrîngere statală;   3) aplicarea faţă de contravenienţi a măsurilor de reîncadrare socială.

Prevenirea faptelor contravenţionale constă în neadmiterea săvîrşirii a acelor acţiuni ori inacţiuni pe care societatea le consideră dăunătoare pentru valorile sale, iar statul le protejează prin inter­mediul normelor materiale ale dreptului contravenţional.   După conţinutul lor, măsurile de prevenire a contravenţiilor se clasifică în măsuri: economice, sociale, ideologice, tehnice, organizatorice şi juridice.

Măsurile juridice de prevenire a faptelor contravenţionale, în funcţie de conţinut, se divizează în măsuri care:  – contribuie la neutralizarea condiţiilor ce favorează săvîrşirea contra­venţiilor concrete.   – stimulează activitatea ce împiedică sau curmă comiterea contravenţiilor;  – reglementează procesul prevenirii faptelor antisociale.

A doua formă de combatere a contravenţionalităţii – aplicarea faţă de per­soana care a comis fapta contravenţională a măsurilor de constrîngere statală – rezultă din principiul inevitabilităţii răspunderii contravenţionale, care presupune că oricine comite o contravenţie trebuie să suporte răspunderea con­travenţională, care, la rîndul ei, este o consecinţă inevitabilă a comiterii con­travenţiei, sancţionarea vinovatului nefiind facultativă. 

Reîncadrarea socială a contravenientului, ca formă de combatere a contra­venţionalităţii, are şi ea o valoare sporită. Organele abilitate urmează să întreprindă măsurile necesare de reîncadrare socială a persoanelor ce au intrat în conflict cu prevederile legislaţiei contravenţionale.

Loading...