1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Constituie contravenţie fapta – acţiunea sau inacţiunea – ilicită, cu un grad de pericol social mai redus decît infracţiunea, săvîrşită cu vinovăţie, care atentează la valorile sociale ocrotite de lege, este prevăzută de prezentul cod şi este pasibilă de sancţiune contravenţională.

Elementele sau trăsăturile ce carac­te­ri­zează contravenţia se referă la: caracterul antisocial al faptei; caracterul ei ilicit; culpabilitatea faptei (vinovăţia); prevederea de către legislaţie a răspunderii pentru fapta dată. În mod logic, în lipsa a cel puţin unuia dintre aceste elemente fapta nu poate fi calificată drept contravenţie.     . Caracterul antisocial al faptei contravenţionale constituie temeiul real al răspunderii contravenţionale.       Ilicitul este o altă trăsătură importantă caracteristică contravenţiei. Întrucît faptele contravenţionale produc o dezorganizare a sistemului de raporturi sociale, ele au un caracter dăunător şi sînt interzise prin acte juridice.        O altă trăsătură caracteristică a contravenţiei este culpabilitatea. Simpla constatare a prevederii faptei social periculoase în legea contravenţională nu este suficientă pentru calificarea acesteia drept contravenţie. O asemenea calificare poate fi dată numai în măsura în care fapta a fost săvîrşită cu vinovăţie. Atît acţiunea, cît şi inacţiunea social periculoase prevăzute în lege trebuie să reprezinte o manifestare psihică conştientă şi volitivă a persoanei. Făptuitorul poate fi supus răspunderii contravenţionale numai pentru fapte săvîrşite cu vinovăţie.

Contravenţia fără pedeapsă nu are sens juridic contravenţional. În par­tea specială a CC al RM sancţiunile tuturor normelor juridice materiale conţin li­mitele pedepsei contravenţionale pasibile de aplicare. Numai prin stabilirea pedepselor pentru săvîrşirea contravenţiilor legea contravenţională îşi re­a­li­­zează sarcinile sale.   Deci contravenţia este fapta (acţiunea sau inacţiunea) ilicită, cu un pericol social mai redus decît infracţiunea, săvîrşită cu vinovăţie, care atentează la valorile sociale oc­rotite de normele contravenţionale materiale şi pentru a cărei comitere legea prevede pedeapsa contravenţională.

Loading...