1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Noţiunea de responsabilitate juridică este tratată în literatura juridică în mod diferit. Astfel, M.Florea menţionează că responsabilitatea juridică trebuie definită ca o atitudine conştientă şi deliberată de asumare a grijii faţă de modul de realizare a normelor de drept, faţă de integritatea ordinii juridice, ca şi faţă de acţiunile pe care le întreprinde individul în vederea asigurării unui climat de legalitate.

Majoritatea specialiştilor în domeniu leagă noţiunea de responsabilitate juridică de atitudinea conştientă a persoanelor, de simţul de răspundere faţă de obligaţiile sociale, de îndeplinirea conştiincioasă, riguroasă a îndatoririlor ce revin persoanei, de faptul că responsabilitatea aparţine persoanei care face opţiunea între valori, pseudovalori şi nonvalori.

Pornind de la conţinutul acestei definiţii, putem evidenţia elementele responsabilităţii, care pot fi repartizate schematic în felul următor: 1) determinarea şi reglementarea statutului administrativ-juridic al funcţiei de stat (obligaţiile, drepturile, exigenţele faţă de individul care va ocupa această funcţie) → 2) încadrarea în modul stabilit de legislaţie a individului în funcţia de stat → 3) conştientizarea şi perceperea de către funcţionarul de stat a obligaţiilor şi drepturilor potrivit funcţiei, a altor cerinţe, înaintate faţă de funcţionarul de stat → 4) autoangajarea liber consimţită de a acţiona în modul corespunzător → 5) executarea conştientă şi prin autoconstrîngere a obligaţiilor, conformarea regulilor de conduită a funcţionarului de stat → 6) reacţia administraţiei organului statal la starea de conformare a funcţionarului faţă de exigenţele serviciului respectiv prin aplicarea diverselor forme de convingere (încurajarea, stimularea morală sau materială etc.).

Responsabilitarea celorlalţi subiecţi ai dreptului contravenţional, pasibili de a fi subiecţi ai răspunderii contravenţionale, survine odată cu apariţia raportului juridic de conformare şi constă în obligaţia lor de a se conforma regulilor de conduită în societate, stabilite şi protejate de normele juridice contravenţionale din momentul obţinerii forţei juridice.

Loading...