1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

În literatura juridică răspunderea – ca instituţie juridică – este studiată mult mai amplu decît responsabilitatea.

Astfel, potrivit opiniei reprezentantei doctrinei române L. Barac, răspunderea juridică ar putea fi definită ca fiind instituţia ce cuprinde ansamblul normelor juridice care vizează raporturile ce se nasc în sfera activităţii desfăşurate de autorităţile publice, în temeiul legii, împotriva tuturor celor care încalcă sau ignoră ordinea de drept, în scopul asigurării respectării şi promovării ordinii juridice şi a binelui public.

În baza definiţiilor prezentate (precum şi a altora), evidenţiem trăsăturile de bază ale acestei instituţii juridice:

– răspunderea juridică este obligaţia de a suporta consecinţa juridică a faptei ilicite;

– această obligaţie revine unui subiect de drept responsabil;

– obligaţia se naşte ca urmare a constrîngerii statale prin aplicarea sancţiunilor juridice;

– răspunderea juridică nu poate fi redusă la o simplă obligaţie;

– aplicarea sancţiunilor juridice are drept scop afirmarea ordinii de drept şi resocializarea persoanei faţă de care ele sînt aplicate.

Formele şi temeiurile răspunderii juridice în dreptul contravenţional se află în legătură directă cu caracteristica subiectului faţă de care ea este aplicată. În toate cazurile, răspunderea juridică reprezintă reacţia statului (societăţii) la depăşirea responsbilităţii juridice (transformarea raportului juridic de conformare în cel de conflict) prin aplicarea faţă de autor de către organul împuternicit, în modul stabilit de lege, a uneia dintre formele juridice de constrîngere statală, potrivit faptei ilicite comise cu vinovăţie.

Loading...