1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Răspunderea juridică este o noţiune care are o bază reală şi ocupă un loc central în fiecare dintre ramurile sistemului de drept. Justiţia nu poate fi realizată decît prin intermediul raporturilor juridice (raporturi de constrîngere).

În literatura de specialitate nu există o opinie unică în ceea ce priveşte existenţa răspunderii contravenţionale ca modalitate a răs¬punderii juridice (precum şi a dreptului contravenţional ca ramură de sine stă¬tătoare a dreptului) şi definiţia ei.

Ca instituţie juridică fundamentală a dreptului contravenţional, răspun¬de¬rea contravenţională cuprinde un ansamblu de norme juridice care regle¬men¬tează implementarea dreptului contravenţional prin constrîngere.

Din această definiţie reiese că aplicarea răspunderii contravenţionale va fi considerată legitimă numai atunci cînd vor fi respectate integral ur¬mă¬toarele condiţii:

  1. Existenţa conţinutului juridic al contravenţiei (obiectul, latura obiectivă, subiectul, latura subiectivă).
  2. Examinarea cazului şi emiterea deciziei privind aplicarea sancţiunii con¬travenţionale de către organul (persoanele cu funcţii de răspundere) împuternicit (art. 393 din CC al RM).
  3. Aplicarea doar a pedepselor contravenţionale prevăzute de lege (art. 32 din CC al RM).
  4. Respectarea termenelor de aplicare a sancţiunilor contravenţionale (art. 30 din CC al RM).
  5. Aplicarea pedepsei numai în limitele sancţiunii prevăzute de norma materială încălcată (contravenţiei comise).
  6. Respectarea regulilor de aplicare a sancţiunilor contravenţionale stabilite de lege (art. 33-46 din CC al RM).
Loading...