1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Înlăturarea răspunderii contravenţionale nu conduce la înlăturarea caracterului contravenţional al faptei, ci doar la înlăturarea aplicării sau executării sancţiunii contravenţionale. Ea este determinată de politica contravenţională şi este dictată de anumite împrejurări şi situaţii, cînd fie utilitatea socială a răspunderii contravenţionale dispare ori se diminuează, fie în realizarea scopului represiunii apare mai profitabilă şi mai eficientă utilizarea altor mijloace. Asemenea împrejurări şi situaţii poartă denumirea de cauze care înlătură răspunderea contravenţională.

Înlăturarea răspunderii contravenţionale pentru fapta ce conţine elementele constitutive ale contravenţiei are loc în cazul:

6.1. Renunţarea benevolă la săvîrşirea contravenţiei

Se consideră renunţare benevolă la săvîrşirea contravenţiei încetarea acţiunii îndreptate nemijlocit spre săvîrşirea contravenţiei, dacă persoana este conştientă de posibilitatea finalizării faptei.

Renunţarea este benevolă atunci cînd autorul unei fapte contravenţionale, nefiind constrîns de nimeni şi de nimic, din propria voinţă, conştient, dîndu-şi seama că poate continua activitatea contravenţională, abandonează executarea acţiunii. Renunţarea nu poate fi considerată voluntară (benevolă) în cazul în care făptuitorul a abandonat executarea din cauza că a întîlnit în calea sa diverse obstacole ce nu pot fi depăşite ori în urma convingerii că mijloacele şi instrumentele pe care le are asupra sa în condiţiile date nu-i permit să ducă contravenţia la capăt.

6.2. Contravenţia neînsemnată, tentativa

Legea contravenţională prevede că, în cazul contravenţiei neînsemnate, organul (persoana cu funcţie de răspundere) împuternicit să rezolve cazul poate înlătura răspunderea contravenţională, limitîndu-se la adresarea unei observaţii verbale făptuitorului.

6.3. Împăcarea victimei cu făptuitorul

Legea contravenţională prevede că procesul contravenţional pornit urmează a fi încetat (clasat) în cazul împăcării victimei cu făptuitorul în modul stabilit prin lege.

6.4. Prescripţia răspunderii contravenţionale

Prescripţia exclude răspunderea contravenţională datorită nerealizării acesteia în termenele stabilite de lege (art. 30 din CC al RM). Prescripţia aplicării sancţiunii contravenţionale este o cauză ce stinge raportul juridic contravenţional de conflict, deoarece acesta nu a fost rezolvat într-o perioadă de timp rezonabilă, prevăzută în legea contravenţională.

6.5. Amnistia

Amnistia este o instituţie juridică contravenţională al cărei scop o constituie înlăturarea pentru viitor a caracterului delictual al unor fapte contravenţionale, interzicînd orice urmărire în ceea ce le priveşte sau ştergînd condamnările care le-au atins.

Loading...