1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Transformările social-economice ce au avut loc în societate în ultimii ani, precum şi inovaţia prevăzută de legea contravenţională nouă ce ţine de subiectul răspunderii contravenţionale (introducerea persoanei juridice ca subiect al răspunderii contravenţionale) au modificat esenţial şi sistemul sancţiunilor contravenţionale.

În funcţie de destinatar, sistemul sancţiunilor contravenţionale poate fi divizat în două blocuri:

– sancţiunile aplicabile persoanei fizice;

– sancţiunile aplicabile persoanei juridice.

Sancţiunile contravenţionale aplicabile persoanei fizice sînt:

– avertismentul;

–  amenda;

– privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate;

– privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii;

– aplicarea punctelor de penalizare;

– privarea de dreptul special (dreptul de a conduce vehicule, dreptul de a deţine armă şi de portarmă);

– munca neremunerată în folosul comunităţii;

– arestul contravenţional;

– expulzarea.

Sancţiunile nominalizate se aplică, de regulă, în calitate de sancţiuni principale.

Privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii pot fi aplicate şi ca sancţiuni complementare.

Expulzarea se aplică numai ca sancţiune complementară şi este destinată subiecţilor speciali ai răspunderii contravenţionale – cetăţenii străini şi apatrizii.

Sancţiunile contravenţionale aplicabile persoanei juridice sînt:

– amenda;

– privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate.

Privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, afişarea şi/sau difuzarea actului de sancţionare pot fi aplicate atît ca sancţiuni principale, cît şi ca sancţiuni complementare.

Avertismentul constă în atenţionarea contravenientului asupra pericolului faptei săvîrşite, recomandîndu-i să respecte pe viitor dispoziţiile legale. Avertismentul se aplică în scris de către organul competent a soluţiona cauza contravenţională, în modul stabilit de lege.

Amenda este o sancţiune pecuniară, care se aplică în cazurile şi în limitele prevăzute de Codul contravenţional. Amenda se stabileşte în unităţi convenţionale. O unitate convenţională este egală cu 20 de lei.

Privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate. Privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii

Privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate constă în interzicerea temporară aplicată persoanei fizice de a desfăşura o anumită activitate, inclusiv prin privarea acesteia de un drept special.

Privarea de dreptul special

În cazurile şi în mărimea prevăzută de sancţiunea normei contravenţionale din capitolul XIII (contravenţiile din domeniul circulaţiei rutiere, art. 228-245 din CC al RM), conducătorului de vehicul declarat vinovat de săvîrşirea contravenţiei, odată cu aplicarea sancţiunii principale, i se acordă un număr de puncte de penalizare ca sancţiune complementară.

Munca neremunerată în folosul comunităţii

Munca neremunerată în folosul comunităţii este o sancţiune nouă introdusă în legea contravenţională şi constă în antrenarea contravenientului persoană fizică, în afara timpului de serviciu de bază sau de studii, la munca stabilită de autoritatea administraţiei publice locale. Ea se stabileşte pe o durată de la 10 la 60 de ore, se execută timp de 2-4 ore pe zi şi poate fi aplicată doar persoanelor care acceptă să execute o asemenea sancţiune.

Arestul contravenţional

Arestul contravenţional este o sancţiune contravenţională excepţională care constă în privarea de libertate pe un termen stabilit prin hotărîrea judecătorească şi care se execută în condiţiile prevăzute de Codul de executare. El se aplică, de regulă, pentru săvîrşirea unei fapte care atentează sau creează un pericol real pentru sănătatea ori integritatea corporală a persoanei, sau în cazul neexecutării intenţionate a unei alte sancţiuni contravenţionale.

Privarea persoanei juridice de dreptul de a desfăşura o anumită activitate

Această sancţiune contravenţională, precum şi afişarea şi/sau difuzarea actului de sancţionare se aplică numai persoanei juridice.

Privarea persoanei juridice de dreptul de a desfăşura o anumită activitate constă în stabilirea interdicţiei de a încheia anumite tranzacţii, de a emite acţiuni sau alte titluri de valoare, de a primi subvenţii, înlesniri şi alte avantaje de la stat sau de a desfăşura alte activităţi.

Expulzarea

Expulzarea este o măsură de îndepărtare silită de pe teritoriul Republicii Moldova a cetăţenilor străini şi a apatrizilor care au încălcat regulile de şedere. Expulzarea are drept scop înlăturarea unei stări de pericol şi prevenirea săvîrşirii de către aceste persoane a unor fapte socialmente periculoase.

Loading...