1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Procesul contraventional cuprinde totalitatea normelor juridice procesuale ce contin anumite reguli de implementare a normelor materiale ale dreptului contraventional. Proces contraventional este activitatea desfasurata de autoritatea competenta, cu participarea partilor si a altor persoane titulare de drepturi si de obligatii, avind ca scop constatarea contraventiei, examinarea si solutionarea cauzei contraventionale, constatarea cauzelor si conditiilor care au contribuit la savirsirea contraventiei.

   Definitie dupa GUTULEAC: procedura contraventionala este o totalitate de norme juridice procesuale care constituie mecanismul de realizarea a normelor materiale ale combaterii contraventionalitatii, activitatea executiva a organelor abilitate, reglementata de legislatia in vigoare, privind prevenirea si curmarea contraventiei, constatarea si examinarea faptei contraventionale si executarea deciziilor respective, resocializarea contravenientului si stabilirea cauzelor si conditiilor care favorizeaza comiterea contraventiilor.

   Scopul procedurii contraventionale-este elaborarea unui mecanism bine chibzuit, legitim de realizare a normelor materiale ale dreptului contraventional privind aplicarea corecta a masurilor de constringere statala, inclusiv a sanctiunilor contraventionale pentru asigurarea executarii deciziilor de aplicare a pedepsei contraventionale. Procedura contraventionala are ca scop si solutionarea completa si obiectiva a cazului contraventional, astfel incit persoana vinovata sa fie sanctionata conform legii si nici o persoana sa nu fie sanctionata pe nedrept.

  Sarcinile procedurii contraventionale:

- clarificarea la timp, sub toate aspectele, deplina si obiectiva a imprejurarilor fiecarui caz;

- solutionarea cazului contraventional in stricta conformitate cu legislatia;

- asigurarea executarii hotaririi adoptate privind aplicarea sanctiunilor contraventionale;

- stabilirea cauzelor si conditiilor care au contribuit la comiterea contraventiilor;

- prevenirea contraventiilor;

- educarea cetatenilor in spiritul respectarii legilor, al intaririi legalitatii.

Loading...