1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Procedura contraventionala se bazeaza pe urmatoarele principii:

  Principiul legalitatii aplicarii masurilor de constringere statala.  Respectarea cerintelor legislatiei la aplicarea masurilor de influenta pentru contraventiile comise trebuie sa fie asigurata prin controlul sistemic din partea organelor ierarhice superioare si a persoanelor cu funnctii de raspundere, prin supravegherea activitatii organelor abilitatea sa aplice aceste masuri exercitata de catre procuror, prin dreptul de a depune plingeri, prin alte modalitati stabilite de legislatie.Astfel, acest principiu prevede ca masurile de asigurare care sunt aplicate de catre organele abilitatea trebuie sa fie aplicate in stricta conformitate cu legislatia in vigoare.

Principiul egalitatii in fata legii si autoritatilor. Toate persoanele sunt egale in fata legii, a organelor de constatare a cauzei contraventionale, de examinare si emitere a deciziei asupra cazului, de revizuire a cazului si de executare a deciziei privind aplicarea pedepsei contraventionale. Ecest principiu presupune ca fiecare persoana este egala in fata legii si a organului care examineaza cazul indiferent de rasa, sex, religie, opinie, limba, nationalitate etc.

Principiul garantiei dreptului la aparare. Astfel conform Constitutiei RM, fiecare persoana are dreptul la aparare, el poate fi asistat de catre un avocat numit din oficiu in cazul in care persoana nu poate sa achite desine statator onorariul acestuia. In conformitate cu acest principiu, persoana care va fi invinuita de comiterea unei contraventii trebuie sa fie informata de catre persoana cu functiu de raspundere de dreptul acestuia la aparare.

Principiul inviolabilitatii persoanei.  Libertatea individuala si suguranta persoanei sint inviolabile. Nimeni nu poate fi retinut decit in cazurile si in modul prevazut de legea contraventionala. Persoana ale carei libertate si demnitate au fost lezate prin aplicarea ilegala a unei masuri procesuale are dreptul la repararea prejudiciului cauzat astfel.

  Principiul aflarii adevarului obiectiv este principiul în care se arată că sarcina procedurii contravenţionale este clarificarea "sub toate aspectele, deplină şi obiectivă, a împrejurărilor fiecărui caz". în baza acestui principiu organele (persoanele cu funcţii de răspundere) împuterni­cite să examinate cazul contravenţional au obligaţia să constate faptele ilicite, împrejurările în care au fost comise acestea şi, în strânsă legătură cu realitatea obiectivai să afle adevărul despre ele. Decizia asupra cazului contravenţional, pronunţată în urma administrării probelor şi a interpretării lor corecte, tre­buie să fie o reflectare fidelă a realităţii.

Noţiunea filozofică de adevăr capătă în procedura contravenţională o nuanţă aparte, întrucât abordarea problemei trebuie făcută din punctul de vedere al libertăţii cetăţenilor, al drepturilor lor fundamentale, vizând, în general, un interes social major.

Principiul liberarii de marturie impotriva sa este una din formele de realizare a prezumtiei nevinovatiei. Nimeni nu poate fi silit sa marturiseasca impotriva sa ori impotriva rudelor sale apropiate, sau sa-si recunoasca vinovatia.

Principiul independentei organelor imputernicite sa examineze cazul contraventional si supunerea acestora numai legii. La constatarea cauzei contraventionale si la examinarea cazului organele imputernicite, sunt independente si se supun numai legii.

 Principiul contradictorialitatii se manifestă în raporturile dintre părţile participante la procedura contravenţională. Acest principiu al proce­durii contravenţionale se manifestă în duelul dintre acuzare şi apărare, care presupune confruntare de opinii şi argumente legate de modul în care să fie examinat cazul.

Principiul proportionalitatii sanctiunii aplicate in raport cu gradul de pericol social al faptei. Acest principiu este una din formele de manifestare a individualizarii raspunderii contraventionale, care prevede ca fiecare individ raspunde personal pentru fapta savirsita, avinduse in vedere imprejurarile, motivul savirsiri, gravitatea faptei, prejudiciul cauzat si personalitatea lui. Principiul proportionalitatii sanctiunii aplicate presupune ca felul si asprimea pedepsei aplicate trebuie sa fie conforme cu gradul pericolului social al faptei comise.

Principiul folosirii limbii materne care prevede că cetăţenii aparţinând minorităţii naţionale, precum şi persoanele care nu înţeleg sau nu vorbesc lim­ba de stat, au dreptul de a lua cunoştinţă de toate actele şi lucrările dosarului privind cazul contravenţional, de a vorbi şi a prezenta concluzii prin tradu­cător, în procedura contravenţională dreptul în discuţie este asigurat gratuit. Condiţiile democratice ale societăţii noastre presupun realizarea proce­durii contravenţionale în asemenea condiţii, încât egalitatea participanţilor la această activitate să se înfăptuiască fără nici o discriminare naţională. Admiterea şi înscrierea printre regulile de bază ale procedurii contravenţio­nale a principiului dat marchează asigurarea intereselor legitime ale tuturor cetăţenilor Republicii Moldova în conformitate cu drepturile fundamentale ale omului şi în concordanţă cu prevederile internaţionale în materie. în acest context se înscrie regula că procedura contravenţională urmează să se efectueze în conformitate cu prevederile punctului 1, art. 118 din Constituţie, ale articolului 15 din Legea nr. 3465 din 1.09.1989 "Cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova" şi ale articolului 9 al Legii privind organizarea judecătoriei din 6.07.1995, intitulat "Limba de procedură şi dreptul la interpret".

Loading...