1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Masurile de asigurare a procedurii contraventionale sint cele de constringere procesuala ca о modalitate a constringerii statale.

Masurile de asigurare a procedurii contraventionale aplicate dupa comiterea faptei contraventionale au drept scop buna si legitima desfasurare a procedurii contraventionale. Ele formeaza mecanismul de protectie a normelor procesuale fiind prevazute in capitolul V al Cartii a doua din Codul contraventional. Art. 432 din CC al RM stipuleaza urmatoarele masuri procesuale de constringere: retinerea; aducerea silita; inlaturarea de la conducerea vehiculului; examenul medical pentrn constatarea starii de ebrietate produse de alcool sau de alte substante; retinerea vehiculului.

   Sistemul masurilor de asigurare a procesului con­traventional (masurilor procesuale de constringere) cuprinde:

  • retinerea contraventionala; aducerea silita; inlaturarea de la conducerea vehiculului si examenul medical pentru constatarea starii de ebrietate produse de alcool sau de alte substante; retinerea si aducerea vehiculului la parcare; cercetarea la fata locului, ridicarea obiectelor si a documentelor, perchezitia; perchezitia corporala si ridicarea obiectelor si a documentelor.
  • Temeiul juridic al retinerii  autorului unei fapte ilicite este expres determinat de Codul contraventional, art 433 alin1. retinerea se aplica in cazul: 1. contraventiilor flagrante pentru care Codul contraventional prevede sanctiunea arestului contraventional;2.imposibilitatii identificarii persoanei in a carei privinta este pornit proce- sul contraventional, daca au fost epuizate toate masurile de identificare.3.contraventiilor pasibile de aplicarea masurii de siguranta a expulzarii.   Aducerea silita. (Art.437) Aducerea silita consta in conducerea fortata in fata instantei de judecata a martorului sau a victimei care se eschiveaza de la prezentare. Aducerea silita se efectueaza de catre organul de politie in temeiul unei incheieri judecatoresti (unui mandat).

Inlaturarea de la conducerea vehiculului si examenul medical pentru constatarea starii deebrietate art 438. Persoana care conduce un vehicul este inlaturata de la conducerea acestuia daca:1. exista temeiuri suficiente de a presupune ca se afla in stare de ebrietate inadmisibila produsa de alcool sau in stare de ebrietate produsa de alte sub stante;2.nu are asupra sa documentul care confirma dreptul de a conduce sau de a folosi vehiculul.

 Retinerea si aducerea vehicolului la parcarea. Art 439.Retinut poate fi numai acel vehicul al carui conducator a fost inlaturat de la conducere in baza art. 438 din CC al RM si care este retinut.Aducerea vehiculului retinut la statia de parcare speciala sau pe teritoriul organului de politie va fi intemeiata in cazul in care organul constatator n-a avut posibilitatea sa predea vehiculul proprietarului, posesorului sau reprezen tantului lor.

  Cercetarea ia fata locului. Aceasta masura de asigurare a procedurii contraventionale, de regula, este insotita de aplicarea urmatoarelor doua masuri de constringere: perchezitia coporala si ridicarea obiectelor si a documentelor. Cercetarea domiciliului fara permisiunea persoanei careia i se lezeaza dreptul la inviolabilitatea domiciliului se efectueaza cu autorizatia instantei de judecata, la cererea agentului constatator in caz de infractiune flagranta cercetarea la domiciliu se poate efectua in baza unei ordonante motivate a agentului constatator fara autorizatia instantei de judecata, urmind ca acesteia sa i se prezinte, imediat sau nu mai tirziu de 24 de ore.

Perchezitia corporala si ridicarea obiectelor si a documentelor. In cazul contraventiilor aflate in competenta, lucratorul organului afacerilor in­terne si lucratorul organului vamal amplasat in punctul de trecere a frontierei de stat, daca exista temeiuri de a efectua perchezitia corporala sau ridicarea, pot ridica obiectele si documentele importante pentru cauza, care se afla in hainele, in alte lucruri ale persoanei sau pe corpul ei. Perchezitia corporala si ridicarea obiectelor si documentelor se pot efectua fara ordonanta speciala si fara autorizatia instantei de judecata:  1.in cazul retinerii persoanei fizice, efectuate in temeiul si in ordinea preva­zute in art. 433 din CC; 2.daca exista motive rezonabile pentm a presupune ca una dintre persoa­nele care se afla la locul efectuarii perchezitiei sau ridicarii ascunde asupra sa obiecte sau documente care pot avea importanta pentru justa solutionare a cauze

Loading...