1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Circumstantele care inlatura procedura contraventionala. Potrivit prevederilor legislatiei, procedura contraventionala nu poate fi inceputa, iar cea inceputa urmeaza a fi incetata in urmatoarele cazuri:  1. Faptul contraventiei  il constituie obiectul si latura obiectiva ca elemente constitutive ale contraventiei. De prezenta sau lipsa acestor elemente constitu­tive ale contraventiei sint legate si aparitia raportului juridic de drept contra­ventional si modalitatile lui. Doar aparitia raportului juridic de conflict serveste drept temei juridic pentru pornireap rocedurii contraventionale. Pornirea procedurii contraven­tionale in lipsa raportului juridic de conflict (lipsa atentarii reale la obiect) este ilegala si urmeaza a fi clasata.

   2.Fapta comisa nu mai este considerata contraventie in legea noua. Daca fapta considerata prin lege drept con­traventie a fost comisa pina la aparitia unei legi noi prin care ea nu se mai considera contraventie, iar procedura contraventionala nu a fost inca pomita, atunci lipseste temeiul juridic pentm inceperea ei. In cazul in care procedura contraventionala a fost inceputa, ea urmeaza a fi clasata.

  1. Autorul faptei antisociale ilicite nu este subiect al raspunderii con­traventionale. Legislatia Republicii Moldova, inclusiv cea contraventionala, prevede ca in cazurile cind exista faptul unei contraventii (exista elementele obiective ale contraventiei), mai mult decit atit, cind aceasta fapta este comisa cu vinovatie, procedura contraventionala nu poate fi inceputa, iar cea inceputa urmeaza a fi incetata, deoarece autorul ei, potrivit legii, nu este subiect al raspunderii con­traventionale. Este vorba aici de reprezentantii diplomatici ai statelor straine sau de alte persoane care, in conformitate cu tratatele intemationale la care RM este parte sau cu legile RM, nu cad sub incidenta jurisdictiei contraventionale a RM sau in cazul carora este inlaturata raspunderea contraventionala.
  2. Existenta unor cauze dintre cele care inlatura caracterul contraven­tional al faptei comise. Art. 19 Fapta antisociala comisa va avea caracter contraventional in cazul in care va intruni integral urmatoarele trasaturi: ilegalitatea, penalitatea §i culpabilitatea. Potrivit legislatiei contraventionale in vigoare, se considera cauze care in­latura caracterul contraventional al faptei comise: starea de iresponsabilitate constatata in modul stabilit de lege; legitima aparare; starea de extrema necesitate; constringerea fizica si/sau psihica; riscul intemeiat;  cazul fortuit.
  3. Existenta unor cauze care inlatura raspunderea contraventionala pentru fapta comisa art 26.

Nu orice fapta contraventonala comisa cu vinovatie atrage dupa sine, inevitabil, aplicarea unei sanctiuni contraventionale. legislatorul a prevazut anumite circumstante cind persoana vinovata de comiterea unei contraventii poate sau trebuie absolvita de raspundere contraventionala. Aceste cauze sint:

  • renuntarea benevola la savirsirea contraventiei;
  • comiterea unei contraventii neinsemnate, tentativa;
  • impacarea victimei cu faptuitorul;
  • prescriptia raspunderii contraventionale;

     -  amnistia.

   6.Decesul persoanei presupuse a fi faptuitorul unei contraventii. Realizarea principiului „raspunderii personale pentm fapta contraventio­nala comisa cu vinovatie” determina inlaturarea procedurii contraventionale in cazul decesului automlui faptei ilicite.

   7.Pentru acela§i fapt §i in privinta aceleiasi persoane exista о decizie/ hotarire definitiva

Legea contraventionala prevede ca „nimeni nu poate fi supus de doua ori raspunderii contraventionale pentm una si aceeasi fapta”, iar unui dintre drepturile persoanei considerate ca faptuitor al unei contraventii este dreptul de a nu fi urmarita sau sanctionata de mai multe ori pentru aceeasi fapta.

  1. Pentru acelasi fapt este sau trebuie sa fie pornita urmarirea penala. Daca in procesul cercetarii cazului se constata ca fapta cerecetata conside­rate contraventie a fost savir§ita in conditii care о plaseaza sub incidenta legii penale, procedura contraventionala urmeaza a fi incetata, iar dosarul se remite neintirziat, prin incheiere motivata, procurorului, dupa competenta.
Loading...