1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

faza procedurii contraventionale - acea parte a procedurii contraventionale care, pe linga sarcinile comune ale procedurii, are §i sarcinile sale proprii bine determinate, realizndu-se prin activitatea participantilor concreti la procedura contraventionala, care se fi­nalizeaza cu emiterea unei variante de decizie intermediara asupra cazului

Fazele procedurii, urmarind scopul ei de baza, se deosebesc una de alta prin: continut, participant la procedura, metodele de activitate, deciziile emise etc. Decizia intermediara se fixeaza intr-un document procesual special (proces- verbal cu privire la retinere; proces-verbal cu privire la perchezitia corporala, ridicarea obiectelor si a documentelor etc.). Fazele procedurii sint organic legate intre ele. De regula, urmatoarea faza i§i incepe desfa§urarea dupa finalizarea celei anterioare. procedura contraventionala consta din urmatoarele faze:

  • cercetarea cazului contraventional;
  • examinarea cazului §i emiterea deciziei asupra cazului;
  • revizuirea cazului contraventional;
  • executarea deciziei cu privire la aplicarea sanctiunii contraventionale.

La prima faza se constata fapta contraventionala, se colecteaza si se administreaza probele privind caracterul faptei antisociale comise si persona- litatea faptuitorului.

La a doua faza se analizeaza documentele procesuale prezentate, se ve­rified incadrarea juridica a faptei comise, circumstantele atenuante si agravante ale cauzei, se emite decizia asupra cazului, care se aduce la cuno§tinta partilor procedurii.

La a treia faza persoana fata de care este aplicata sanctiunea contraventi­onala, partea vatamata sau reprezentantii lor legali, precum §i procurorul sint in drept sa atace decizia cu privire la cazul contraventional. in caz de atac, executarea deciziei se suspenda §i se efectueaza revizuirea cazului de catre instanta de judecata.

La a patra faza se desfasoara executarea deciziei irevocabile cu privire la aplicarea sanctiunii contraventionale.

Fazele enumerate, realizate in stricta consecutivitate, alcatuiesc procedura contraventionala, prin care se manifesta continutul procesului contraventional in fond.

Mai exista inafara acestei proceduri clasice si procedura accelerata sau simplificata, cind agentul consta­tator efectueaza de sine statator intreg volumul de activitati procesuale privind inceperea procedurii contraventionale, cercetarea cazului, emiterea deciziei la caz, punerea in executare a deciziei privind aplicarea sanctiunii contraventio­nale ect.

Loading...