1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Cuvântul „cetăţean” provine din latineşte: civis romanus. Cetăţeni romani erauconsideraţi numai acele personae care aveau dreptul de a lua parte la adunările popularedin forum şi participau, în modul acesta, direct la rezolvarea treburilor publice. Ei aveaudepline drepturi politice, ceea ce romanii numeau jus honorum, jus sufragii

Cetatenia este un proces complex, care presupune mentinerea unei integrari sociale negociate, care poate inconjura adecvat pe toti cei care traiesc in Europa de astazi si de aici incolo au un punct de sprijin pentru viitor.
        Cetatenia Uniunii presupune detinerea nationalitatii unuia dintre Statele Membre. Cu alte cuvinte, oricine are nationalitatea unui Stat Membru este considerat cetatean al Uniunii Europene.

      "Cetatenia europeana” a fost definita prin Tratatul asupra Uniunii Europene, semnat in 1992 la  Maastricht. Incluzind drepturi, obligatii si participarea la viata politica, cetatenia europeana vizeaza consolidarea imaginii si a identitatii Uniunii Europene si implicarea mai profunda a cetateanului in procesul de integrare europeana.

      Este cetatean al Uniunii Europene orice persoana avand nationalitatea unuia dintre statele membre, conform legilor in vigoare in statul respectiv. Cetatenia Uniunii Europene vine in completarea cetateniei nationale, facand posibila exercitarea unora dintre drepturile cetateanului Uniunii pe teritoriul statului membru in care locuieste (si nu numai in tara din care provine, asa cum se intampla inainte).

         In plus, cetatenia europeana are la baza principiile comune ale statelor membre, incluse in Tratatul de la Amsterdam: principiul libertatii, principiul democratiei, principiul respectarii drepturilor omului si al libertatilor fundamentale si principiul statului de drept, si decurge din drepturile fundamentale ale omului si drepturile specifice acordate cetateanului european (drepturi de libera circulatie si drepturi civice), descrise in Tratat. Tratatul de la Amsterdam, intrat in vigoare la 1 mai 1999, intareste protectia drepturilor fundamentale, condamna orice forma de discriminare si recunoaste dreptul la informatie si protectia consumatorilor.

          Drepturile fundamentale si valorile democratice sunt respectate in statele membre ale Uniunii Europene, acestea fiind semnatare ale unor texte precum Conventia Europeanã a Drepturilor Omului (1950), Declaraþia universalã a drepturilor omului (1948), Carta Sociala .

          Cetatenia Uniunii Europene ofera drepturi cetatenilor statelor membre si consolideaza protectia intereselor acestora: 

            Cetatenia europeana

  • dreptul la libera circulatie, dreptul de sejur, de stabilire, dreptul la munca si studiu in celelalte state membre ale Uniunii: legislatia Uniunii stabileste insa numeroase conditii pentru exercitarea acestor drepturi. Pentru un sejur mai lung de 3 luni este necesar un certificat de sejur. Intrarea pe teritoriul altui stat membru nu poate fi interzisa decat din ratiuni de securitate si de sanatate publica, iar interzicerea trebuie sa fie justificata (la fel si pentru expulzare);
  • dreptul la vot si dreptul de a candida la alegerile pentru Parlamentul European si la alegerile locale in statul de rezidenta, in aceleasi conditii cu cetatenii statului respectiv;
  • dreptul de a beneficia pe teritoriul unui stat tert (stat care nu este membru al Uniunii Europene) de protectie consulara din partea autoritatilor diplomatice ale unui alt stat membru, in cazul in care statul din care provine nu are reprezentanta diplomatica sau consulara in statul tert respectiv; 
  • dreptul de petitie in fata Parlamentului European si dreptul de a apela la Ombudsman-ul European (Avocatul Poporului) pentru examinarea cazurilor de administrare defectuoasa din partea institutiilor si organismelor comunitare.


Comisia Europeana, avind rolul de a veghea la respectarea Tratatului, supravegheaza aplicarea prevederilor legate de cetatenia europeana si elaboreaza rapoarte periodice asupra progreselor realizate si asupra dificultatilor intalnite. 

          Cetăţenia europeană are la bază principiile comune ale statelor membre, incluse în Tratatul de la Amsterdam: principiul libertăţii, principiul democraţiei, principiul respectării drepturilor omului şi al libertăţilor fundamentale şi principiul statului de drept, şi decurge din drepturile fundamentale ale omului şi drepturile specifice acordate cetăţanului european (drepturi de liberă circulaţie şi drepturi civice), descrise în Tratat. Tratatul de la Amsterdam, intrat în vigoare la 1 mai 1999, întăreşte protecţia drepturilor fundamentale, condamnă orice formă de discriminare şi recunoaşte dreptul la informaţie şi protecţia consumatorilor.

         Cetăţenia europeană este relaţia oficială între un individ şi UE, relaţie ce defineşte apartenenţa acestuia/acesteia la Uniune. Ca cetăţeni, indivizii au anumite drepturi, de exemplu pot lua parte la procesul de decizie alegându-şi reprezentanţii. Introducerea unor drepturi comune pentru cetăţenii europeni consolidează identitatea Uniunii şi ideea de solidaritate europeană. Discriminarea pe motive de naţionalitate nu este permisă în UE.

         Statele Membre cu un numar mare de cetateni din alte State Membre pot sa-si rezerve drepturile de vot pentru electorii comunitari cu rezidenta pe teritoriul lor, pentru o perioada minima care nu poate depasi cinci ani (si dreptul de a candida in alegeri poate fi rezervat pentru electorii comunitari cu rezidenta pe teritoriul lor, pentru o perioada minima care nu poate depasi zce ani). Aceasta derogare se aplica cand proportia de cetateni europeni rezidenti intr-un Stat Membru fara a-i detine nationalitatea, depaseste 20% din numarul total de cetateni ai Uniunii care sunt rezidenti acolo. In ultimele trei alegeri europene, Luxemburgul a fost singurul Stat Membru care a invocat aceasta derogare.

        

     Bibliografie:

  1. Augustin Fuerea, Dimensiunea politico-juridică a cetăţeniei europene, înCetăţenie Naţională –Cetăţenie europeană, Fundaţia Culturală Libra,Bucureşti, 2003

2 .GilLes Ferréol, „DicţionarulUniunii Europene”, Editura Polirom, 2001

  1. http://ro.wikipedia.org/wiki/Tratatul_de_la_Maastricht
  2. http://www.civica-online.ro/cetatenie_europeana/cetatenie_europeana.html

5.http://ec.europa.eu/romania/information/publications/17732_ro.htm

Loading...