1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Cauzele și factorii de risc care au determinat nu numai apariția fenomenului traficului de persoane, ci și menținerea lui, sunt multiple. În Strategia națională împotriva traficului de persoane pentru perioada 2006-2010, aprobată prin H.G. nr 1654/2006, se arată că abordarea fenomenului de trafic de persoane pornește de la o bună cunoaștere a cauzelor generatoare și a factorilor favorizanți[1].

            Factorii de risc ai traficului de persoane se pot grupa în factori macrosociali, microsociali și individuali, care intereacționează în proporții diferite, de la un caz la altul. Astfel:

 1. Factorii macrosociali au un grad ridicat de generalitate și se referă la:
 • Scăderea drastică a nivelului de trai al populației și șomajul;
 • Lipsa/insuficiența unor programe educaționale relevante;
 • Un mediu socio-cultural tolerant la discriminare pe bază de gen sau etnie;
 • Insuficiența implicare a sistemului politic și juridic;
 • Abandonul familial.
 1. Factori microsociali, plasați la nivelul unor grupuri sociale și al gospodariilor, sunt:
 • Sărăcia gospodăriei și lipsa de acces la locurile de muncă, prestații și programe de asistență socială disponibile;
 • Nivelul redus de educație și lipsa unei pregătiri profesionale, atât a persoanelor traficate, cât și a membrilor familiilor de origine. Traficul de persoane este adeseori asociat cu abandonul școlar;
 • Comportamentele deviante, precum alcoolismul, consumul de droguri, violența domestică și/sau antecedentele penale.
 1. Factorii individuali sunt extrem de diverși, spre exemplu:
 • Discrepanța între nivelul de așteptări/scopuri și resursele pentru atingerea acestora prin mijloace legitime;
 • Disponibilitatea de a încălca unele norme legale în vederea unui loc de muncă în străinătate și lipsa de informare privind riscurile asociate;
 • Dorința de aventură și/sau presiunea ”anturajului”;
 • Labilitate psihică, alienarea;
 • Lipsa de încredere în forțele proprii sau un complex de inferioritate.

            Odată ce o organizaţie de trafic de persoane începe să-și desfășoare activitatea într-un stat sau într-o regiune, ea se va dezvolta rapid şi va provoca următoarele riscuri pentru stabilitatea şi viitorul statului respectiv: destabilizarea economică prin creșterea activităților de spălare abanilor; destabilizarea piețelor deja existente în domeniul sexului și al muncii; dezvoltarea și diversificarea crimei organizate; creșterea corupției în sectorul public.

 

[1] A se vedea I. Gârbuleț, Traficul de persoane, Doctrină. Jurisprudență, ed. Universul Juridic, București, 2010, p. 36;

Loading...