Pin It

Dreptul concurenţei este o ramură de drept aflată în plin proces de formare şi structurare. Privit în ansamblul său, dreptul concurenţei are o vocaţie interdisciplinară, fiind influenţat, în mod precumpănitor, de mecanismele economiei de piaţă.

In ceea ce priveşte conceptul dreptului concurenţei, în doctrină există două categorii de concepţii şi anume: o concepţie extensivă şi una restrictivă.

În concepţia extensivă, dreptul concurenţei comerciale reprezintă un ansamblu de norme juridice care reglementează lupta dintre agenţii economici în scopul atragerii şi menţinerii clientelei.

In concepţia restrictivă, dreptul concurenţei comerciale este privit prin prisma a două categorii de interpretări : monistă şi dualistă.

În interpretarea monistă, dreptul concurenţei are ca obiect un ansamblu de reguli care fie reprimă practicile monopoliste, fie reprimă exerciţiul abuziv al libertăţilor de care beneficiază agenţii economici în lupta pentru atragerea şi menţinerea clientelei.

In interpretarea dualistă, dreptul concurenţei are ca obiect atât reglemetările antimonopoliste, cât şi cele care combat actele de concurenţă neloială. Interpretarea dualistă este cea mai acceptată opinie doctrinară, întrucât permite delimitarea obiectului dreptului concurenţei de cel al altor ramuri de drept.

Dreptul concurenţei este acea ramură de drept formată dintr-un ansamblu de norme juridice destinate să asigure, pe piaţa internă şi internaţională, existenţa şi exerciţiul normal al competiţiei dintre profesionişti.