Pin It

Este greu de încadrat categoriile de forme de guvernământ  ale statelor socialiste în cele analizate mai sus. Forma de guvernământ din aceste state a fost influenţată de numite ideologii, tradiţii istorice şi scopurile proclamate de aceste state. Cu toată diversitatea lor, aceste forme sânt totalitare. Caracteristic pentru ele este:

  • o doctrină unică, cea marxist-leninistă;
  • dominaţia partidului politic unic. Primatul organelor de partid faţă de toate structurile statale;
  • prin legile fundamentale poporul este declarat suveran şi titular al puterii pe care o exercită prin organele statale reprezentative „alese” prin vot universal, egal, direct şi liber exprimat;
  • economicul domină socialul. Proprietatea este total lichidată;
  • cetăţenii sânt declaraţi egali în drepturi, deşi li se încalcă drepturile şi libertăţile fundamentale;
  • manipularea maselor prin diferite metode;
  • folosirea accentuată a unui complex aparat represiv.[1]

 

[1] Arseni Al., op. cit., p. 246.