1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
  • În caz de război sau orice conflict armat între două sau mai multe părţi con­tractante, în orice împrejurări, inclusiv dacă o parte în conflict nu e parte la o convenţie, dar acceptă şi aplică prevederile ei.
  • Conflictelor în care popoarele luptă pentru autode­terminare, considerate conflicte internaţionale conform Protocolului I din 1977.
  • Conflictelor desfăşurate pe teritoriul unei părţi contractante între forţele sale armate şi forţe armate dizidente.

Sfera de aplicare s-a extins de la state la popoare, beligeranţi, răsculaţi.

Loading...