1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Interzicerea atacării obiectivelor fără caracter militar

Regulamentul anexat Convenţiei de la Haga din 1907 privind începerea osti­lităţilor interzice atacarea sau bombardarea, prin orice fel de mijloace, a oraşelor, satelor, locuinţelor etc. care nu sunt apărate. Clădirile destinate cultelor, artelor, ştiinţelor, spitalelor trebuie cruţate, dacă nu sunt folosite şi pentru scopuri militare. Se interzice jaful.

Protocolul din 1977 stabileşte că atacurile trebuie strict limitate la obiective militare. Se interzice atacul localităţilor neapărate, zonelor demilitarizate. Se prevăd reguli de ocrotire a populaţiei civile, bunurile necesare supravieţuirii acesteia, bunurile culturale etc.

Armele interzise

Principiul invocat este acela că armele, proiectilele, materialele sau metodele de luptă de natură să producă un rău de prisos sau suferinţe inutile sau excesive, respectiv care lovesc fără discriminare, trebuie interzise. Este vorba, mai ales, despre armele de distrugere în masă:

  1. Folosirea armelor nucleare (care au un efect nediscriminatoriu absolut între obiective militare şi civile, între combatanţi şi necombatanţi, între părţile în conflict şi terţi) a fost declarată ca fiind o încălcare a Cartei ONU, iar cel ce le foloseşte ca acţionând contra legilor umanităţii şi comiţând o crimă împotriva umanităţii.
  2. Folosirea armelor biologice este prohibită prin Convenţia din 1972 privind interzicerea perfecţionării, producerii şi stocării armelor biologice.
  3. Folosirea armelor chimice este prohibită prin Convenţia din 1993 privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora.
  4. Folosirea armelor incendiare este limitată prin Convenţia din 1981 privind interziceri sau restricţii referitoare la utilizarea anumitor arme convenţionale care pot fi considerate ca având efecte excesiv de vătămătoare sau ca producând efecte nediscriminatorii.
  5. Folosirea minelor antipersonal este prohibită prin Convenţia de la Ottawa din 1997 privind interzicerea folosirii, stocării, producerii şi transferului minelor antipersonal şi distrugerea acestora.

Metode de luptă interzise

Regulamentul de la Haga din 1907 interzice: utilizarea de otravă sau arme otrăvite; uciderea sau rănirea unui inamic care s-a predat depunând armele sau care nu mai are arme pentru a se apăra; declaraţia că nimeni nu va fi cruţat, utilizarea incorectă a unui steag de armistiţiu etc.

Protocolul din 1977 interzice folosirea de metode sau mijloace de luptă destinate să producă efecte dăunătoare larg răspândite şi de lungă durată sau grave pentru mediul înconjurător.

Loading...