Tipărire
Categorie: Drept
Accesări: 57
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Delincvenţa juvenilă  are ca scop principal apărarea  împotriva încălcărilor de lege comise de minori, precum şi prevenirea comiterii unor fapte interzise de legea penală.

Vorbind despre apărarea celor mai importante valori socale ocrotite de legislaţia în vigoare, este necesar a evidenţia că, întîi de toate, are loc apărarea vieţii şi sănătăţii persoanei, drepturile şi libertăţile omului, proprietatea omului, mediul înconjurător, orînduirea constituţională, suveranitatea Republicii Moldova, pacea, securitatea omenirii, precum şi alte valori ocrotite atît de legea penală, cît şi de alte acte normative.

Scopul de prevenire a comiterii unor fapte interzise de legislaţia în vigoare se realizeză prin două mari direcţii de bază. În primul rînd, are loc prevenirea generală, care se referă la toţi minorii în abţinerea din partea lor de a comite fapte interzise de legislaţia în vigoare şi, în al doilea rînd - prevenirea specială, care se referă doar la minorii care au încălcat prevederile legislaţiei şi se realizezază prin aplicarea măsurilor de constrîngere împotriva unor astfel de persoane.

Pe lîngă scopurile nomunalizate, delincvenţa juvenilă mai realizează şi următoarele funcţii:

Funcţia descriptivă, constă în studierea şi consemnarea datelor privind volumul criminalităţii minorilor, fie global, fie într-o ţară, fie într-o anumită zonă geografică, într-o anumită unitate de timp.

Prin această funcţie se realizează, totodată, cunoaşterea structurii criminalităţii minorilor, felul crimelor săvîrşite pe tipuri sau grupuri de infracţiuni (de exemplu – omoruri, vătămări corporale, violuri, infracţiuni contra patrimoniului – furturi, tîlhării, jafuri etc.), precum şi după locul săvîrşirii (criminalitatea urbană sau rurală).

Funcţia explicativă, are menirea de a favoriza cunoaşterea reală a fenomenului criminalităţii minorilor, în special a cauzelor, condiţiilor, factorilor comiterii lor, respectiv etiologia crimelor.

Funcţia predictivă, se realizează în direcţia anticipării unor modificări cantitative şi calitative ale fenomenului infracţional în rîndurile minorilor, atît în ceea ce priveşte tipologiile infracţionale, cît şi autorii implicaţi, pe o anumită perioadă de timp, într-un spaţiu determinat în scopul elaborării şi realizări unor măsuri adecvate pentru prevenirea şi combaterea acestuia.

Funcţia profilactică, se materializează în elaborarea ştiinţifică a unui sistem eficient de prevenire şi combatere a criminalităţii minorilor în baza sintetizării cunoştinţelor teoretice referitoare la fenomenul infracţional, crimă, personalitatea infractorului minor, cauzele, condiţiile criminalităţii minorilor, precum şi referitoare la minor, ca victimă a infracţiunii, corectării lui în spiritul respectării legilor.