1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Conform articolului 98 Cod Penal al Republicii Moldova, scopul și tipurile măsurilor de siguranță sunt:

(1) Măsurile de siguranţă au drept scop înlăturarea unui pericol şi preîntîmpinarea săvîrşirii faptelor prevăzute de legea penală.

(2) Măsuri de siguranţă sînt:

  1. a) măsurile de constrîngere cu caracter medical;
  2. b) măsurile de constrîngere cu caracter educativ;
  3. c) expulzarea;
  4. d) confiscarea specială.
  5. e) confiscarea extinsă.[1]

Conform articolului 174 Cod de Executare al Republicii Moldova, organele și instituțiile care asigură executarea măsurilor de siguranță sunt:

(1) Executarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical se asigură de către instituţiile curative specializate.

 (2) Executarea hotărîrilor judecătoreşti privind aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical alcoolicilor şi narcomanilor condamnaţi care execută pedeapsa închisorii sau detenţiunii pe viaţă se asigură de către penitenciare. Dacă, după eliberarea din locurile de deţinere, este necesară continuarea tratamentului medical forţat, executarea hotărîrii se asigură de către instituţiile medicale specializate.

 (3) Executarea hotărîrilor judecătoreşti privind aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter educativ se asigură de către organul de probaţiune în a cărui rază teritorială se află domiciliul minorului.

 (4) Executarea hotărîrilor privind expulzarea cetăţenilor străini şi apatrizilor se asigură de către organele afacerilor interne.

(5) Executarea hotărîrilor privind confiscarea specială se asigură de către executorii judecătoreşti.[2]

 

[1] Codul Penal al Republicii Moldova Nr.985 din 18.04.2002. Publicat : 13-09-2002 in Monitorul Oficial Nr. 128-129 art Nr: 1012

[2] Codul de Executare al Re                publicii Moldova Nr. 443 din 24.12.2004. Publicat : 03-03-2005 in Monitorul Oficial Nr. 34-35 art Nr: 112

Loading...